Milieusticker rubriek in Kampioen

Vraag gesteld door W. Kramer op 15 juni 2019

Heb net de rubriek in Kampioen gelezen over de milieustickers. 
Kan er niet één universele sticker worden aangeschaft voor alle landen die een sticker verplichten. Dit onder het mom van Europa één. Waarom allemaal weer zo moeilijk voor de reiziger als je bijv. door diverse landen rijd op reis en steden aandoet.

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Uw signaal om als ANWB te pleiten voor eenduidige Europese regels voor het inrichten van milieuzones (incl. een eventueel milieu-vignet die aangeeft hoe “schoon” de auto is ) horen we de laatste tijd regelmatig. Maar om maar meteen met de deur in huis te vallen, het is lastig om hiervoor te pleiten. Ieder land heeft zijn eigen regels voor milieuzones met daarbij zijn eigen grenswaarden en eventuele milieustickersysteem. Vindt de ANWB dit wenselijk? Nee. Doet de ANWB er iets aan? Ja, op www.anwb.nl/milieuzones kunt u de uitgangspunten lezen die de ANWB hanteert. Daarbij hoort o.a. duidelijkheid over de regeling, dat ook inhoudt dat niet iedere regio een nieuw systeem moet bedenken. Daarover is of gaat de ANWB in gesprek met wegbeheerders die niet aan deze uitgangspunten voldoen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen, bijvoorbeeld voor de stad Antwerpen. Daar heeft de ANWB mee gepraat over het gebruik van een “digitaal” vignet waar in ieder geval geen aankoop of plakken van een echt vignet nodig is.

Kortom, we benutten iedere mogelijkheid om in dit geval de ledenwensen kenbaar te maken maar kunnen de wet en regelgeving van andere landen niet wijzigen. Wel kunnen we ons best doen om de informatie voor onze leden zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te maken.