Annulering camping

Vraag gesteld door Co. Broeders op 09 april 2019

Beste mensen door omstandig heden kunnen we geen gebruik maken van ons seizoen plek, ik heb dit 6 weken voor t sezoen aangegeven krijg nu 20 procent terug vd camping, echter in de recron voorwaarden staat dat als ik iemand anders aandraag om ons plek over te nemen dat ik alle annulerings kosten min de administratie kosten terug krijg, nu zegt de camping dat ze toch met n lege plek zitten ons plek is echter bezet en t hele veld is bezet. Hun zeggen dat t door schuiven van andere mensen niet geld maar dat staat niet in de recron voorwaarden ik kan maar slechts de hele camping volzetten toch? De dame bij de receptie heeft ook toegestemd met extra terug gave als ons plek bezet zou zijn. Hoop dat u duidelijk kan geven

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft door omstandigheden uw gereserveerde seizoenplaats 6 weken voor aanvang moeten annuleren. U heeft 20% van de prijs teruggekregen. Uw vraag is of u recht heeft op teruggave van het hele bedrag minus administratiekosten als u een vervangende recreant heeft aangedragen. Volgens de campinghouder is dit niet van toepassing omdat de camping niet vol is.

In art. 6 van de Recron-voorwaarden voor seizoenplaatsen staan de voorwaarden van annulering geregeld. Bij annulering binnen één tot twee maanden voor de ingangsdatum, betaalt u 75% van de overeengekomen prijs. In uw situatie zou u dus 25% terug moeten krijgen.

In het 2e lid staat dat er naar evenredigheid terugbetaald wordt, na aftrek van administratiekosten, indien gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

De bedoeling van deze regeling is dat de ondernemer niet dubbel betaald krijgt voor dezelfde plaats.  Annuleringskosten worden berekend omdat de ondernemer de plaats voor u heeft vrij gehouden, waardoor hij aan een andere recreant nee heeft moeten verkopen. Mocht uw plaats toch weer worden verhuurd dan is het in ieder geval redelijk dat u van deze  kosten naar evenredigheid iets terug krijgt als de camping verder vol is. Dat uw seizoenplaats weer bezet is, wil namelijk nog niet gelijk zeggen dat de ondernemer dubbel betaald heeft gekregen. Het is immers mogelijk  dat er nog meer plaatsen beschikbaar zijn op de camping. In dat geval is er geen sprake van een dubbele betaling. Als u zeker weet dat de seizoenplaatsen allemaal bezet zijn dan kunt u de ondernemer schriftelijk verzoeken om een deel van de annuleringskosten terug te betalen.

Als u er niet uitkomt met de ondernemer dan kunt u de klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.