Verkeersboete Italië

Vraag gesteld door A. H. D. Wagenaar op 08 februari 2019

Mijn neef heeft in augustus 2017 een verkeersovertreding begaan in Italië, omdat hij 11 km te hard reed in een tunnel. Hij ontving in mei 2018 binnen de termijn van 360 dagen een bekeuring van de politie van 77 euro. Hij werd verwezen naar een website om te betalen. Hij vulde gegevens in en betaalde. Jammer genoeg heeft hij toen niet gecontroleerd of de betaling ook was gelukt. Op de bekeuring stond dat na 60 dagen de bekeuring werd verhoogd tot 118 euro inclusief 'notification costs'. Hij kreeg echter pas begin februari 2019 via een incassobureau een verder opgehoogde bekeuring van 267 euro.

Mijn neef vroeg mij om advies en ik vertelde hem dat hij m.i. in gebreke is geweest om te betalen aangezien de betaling was mislukt en hij heeft verzuimd na te gaan of het bedrag van zijn rekening was afgeschreven. Om die reden lijkt me de hem opgelegde verhoging na 60 dagen ook redelijk. Maar nu mijn vraag: Heeft de Italiaanse instantie ook niet de plicht om hem van dit in gebreke blijven op hoogte te stellen? Hij heeft namelijk daarvan niets vernomen. Pas begin deze maand kreeg hij via een Nederlands incassobureau de verder opgehoogde bekeuring. Wat raad u mij c.q. mijn neef aan te doen in deze zaak?

Bij voorbaat dank voor uw advies.

NB: Mijn neef had op een ANWB website over vragen over verkeersboetes in Italië gelezen dat alleen het CJIB het recht heeft om boetes te innen en dat (volgens een ANWB lid) het maar het beste was om daarop te wachten en niet te betalen. Ik betwijfel of deze handelwijze door een ANWB expert ook zou worden aanbevolen.
 

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw neef heeft in augustus 2017 een verkeersovertreding begaan in Italië.  Hij heeft dit bedrag betaald via de website maar niet gecontroleerd of het bedrag daadwerkelijk was afgeschreven. Later bleek dit niet goed te zijn gegaan.  Pas recent kreeg uw neef hiervan opnieuw  bericht via het NIB ( Nederlands Incasso Bureau). De boete is nu veel hoger.  

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.
Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

Is de boete verjaard?
De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.
De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag het NIB deze boete innen?
Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?
Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.
De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?
Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.
Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?
U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.
Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.


Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?
Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt. Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Ik hoop dat u met deze informatie verder kunt.