Regels Spanje betreffende rood/witte markeringsbord op fietsendragers.

Vraag gesteld door GeertFO op 10 juli 2015

Wij hebben achter onze auto een fietsendrager; hierop staan geen fietsen maar bagage. Bagage is ongeveer over de volle breedte van de auto en steekt niet uit. Verlichting van de auto is wel zichtbaar kenteken echter niet.
Moeten we nu wel of niet een rood/wit markeringsbord hebben.
Is het correct dat in andere landen (NL, B, F) verboden is?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Voor lading in Spanje geldt het volgende:

 

 • Lading mag maximaal 2,55 m breed zijn, maar mag niet buiten het voertuig uitsteken.
 • De lading mag naar achteren niet meer dan 10% van de lengte van de auto uitsteken. Het mag 15% zijn als het om een ondeelbare lading gaat.
 • De lading moet voorzien zijn van een reflecterend aluminium of plastic bord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen.
 • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke borden aan beide uiteinden, waarbij u de borden zo moet bevestigen dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
 • Bij nacht en slecht zicht moet tevens een rood licht worden gevoerd.

 

Een markering is dus inderdaad verplicht.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Spanje verwijs ik u naar de informatie op onze website.

 


***

 

 

 

Reactie van ml de haas:

 

 

In NL moet je een bord met 5 rode banen hebben en die is pas nodig als de lading 1 meter of meer achter de auto uitsteekt.
En Italië heeft ook weer een iets ander bord.

 


***

 

 

 

Reactie van ml de haas:

 

 

U geeft aan dat u uw fietsendrager niet gebruikt om fietsen te vervoeren maar dat er bagage op vervoert wordt die de volle breedte van de auto belsaat en het kenteken afdekt.
In beginsel is dit niet juist. U mag zo'n drager alleen gebruiken waar die voor bedoeld is, voor fietsen.
Er bestaan ook bagageboxen/rekken voor op de trekhaak.
En het afdekken van het kenteken is niet toegestaan. Een trekhaak voor de kentekenplaat kan al een boekeuring opleveren.
Dan doet u er goed aan om een lichtbalk met kenteken en kentekenverlichting te nemen. In het buitenland is dan ook nog het alom bekende NL plaatje verplicht bij een wit kenteken.

 


***

 

 

 

Reactie van David Sjoer:

 

 

Bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van een personenauto, bedrijfsauto met een technisch toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, bus of driewielig motorrijtuig, of aan de achter- of voorzijde van een aanhangwagen met een technisch toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg moet worden voldaan aan o.a. de volgende eisen:

 • de goederen moeten deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager;
 • de lastdrager moet deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd;
 • de lastdrager mag met inbegrip van de goederen niet meer dan 0,20 m buiten de zijkanten van het voertuig uitsteken;
 • indien de lastdrager is geconstrueerd voor het vervoer van specifieke goederen, mogen geen andere én niet meer van deze goederen worden vervoerd dan waarvoor de constructie is bestemd;

Dit volgt uit artikel 5.18.7.1 van de Regeling Voertuigen.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Pvrens:

 

 

Onze bumper van de camper kan worden verschoven waardoor deze dus achter de fietsendrager zit. Is dan voor Italië en Spanje nog een gevarenbord nodig? Het is dan meer een integraal onderdeel van de camper.

 


***

 

 

 

Reactie van Michiel Claesen:

 

 

Ofschoon de bumper verplaatsbaar is, blijft desbetrefffend markeringbord verplicht.

Italië:

Fietsen

 • Fietsen op een fietsendrager mogen niet uitsteken in de breedte.
 • De fietsendrager moet worden voorzien van het hierboven genoemde reflecterende rood-witte bord.

Spanje:

Fietsen

 • Ook fietsen die achter de auto op een fietsendrager worden vervoerd, moeten gemarkeerd zijn met het reflecterende rood-witte bord.

Meer informatie over verkeersregelsItalië en Spanje vindt u op onze website.