Milieu sticker Frankrijk

Vraag gesteld door Ruurd.Abma op 08 maart 2019

Eerste toelating is Duitsland moeten we dit land invullen of kan Nederland waar wij de auto bezitten ingevuld worden?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Op de vraag wat het 'Certificate issuing country / Land van afgifte van het kenteken / Pays d'immatriculation',  lijkt ons dat 'Nederland' moet worden ingevuld. 

Als u er niet uitkomt, adviseer ik u telefonisch contact op te nemen met de betreffende instantie. Het telefoonnummer is +33 800 970 033.