Dekt onze doorlopende reisverzekering de schade

Vraag gesteld door Mardi op 01 juli 2016

Wij hebben een reis naar Maleisië en Borneo geboekt maar nu blijkt er een negatief reis advies te zijn voor dit gedeelte van Borneo. de reisorganisatie had ons niet geïnformeerd maar we hebben dit zelf op de site van BZ ontdekt. reis organisatie zoekt nu alternatieven maar heeft al aangegeven dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of de reisverzekering soelaas kan bieden bij extra in rekening gebrachte kosten door reisorganisator vanwege een geldend negatief reisadvies voor een deel van Borneo.

Neen, een (doorlopende) reisverzekering biedt in dergelijke gevallen geen uitkomst.

Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is te zien dat er voor een klein gedeelte van Sabah op Borneo een kleurcode oranje is afgegeven. Dat betekent dat 'door ernstige veiligheidsrisico's in dit land of gebied voor reizigers gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken u om alleen naar dit gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen of reizen die uitgesteld kunnen worden, zijn niet noodzakelijk.'

In zo'n geval kan een reiziger onder omstandigheden een beroep doen op art 7:503 lid 3 BW. Daarin staat dat indien de reiziger opzegt wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, hij recht heeft op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Uit de jurisprudentie over de toepassing van dit artikel blijkt dat het wel om een goed gemotiveerde en objectiveerbare omstandigheid moet gaan. Angst op zich valt hier niet onder. Er wordt wel gekeken naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken en of er een calamiteit is vastgesteld door het Calamiteitenfonds. In een procedure zal de rechter alle omstandigheden afwegen.

De vraag of dit voor u ook geldt, hangt af van de precieze samenstelling van de reis en met name óf en hoe lang u in dit gebied verblijft. Met de reisorganisator kunt u in eerste instantie overleggen over de mogelijkheden om de reis aan te passen, zodat u niet in dit gebied hoeft te komen.***

Reactie van Michiel Claesen:

Het eerder gegeven antwoord van 04 juli 2016 is aangepast.