Betaling van boete in Frankrijk teruggestort door verkeerde code

Vraag gesteld door W. Stoel op 25 februari 2019

Ik heb een snelheidsboete gehad in Frankrijk en deze betaald. Helaas heb ik in plaats van het kenmerk van de transactie de BIC code ingevoerd. Hierdoor is de betaling niet doorgegaan. Nu krijg ik een verhoogde boete. Dit is een verhoging van 100 euro.

Ik heb niet gemerkt dat de officiële betaling is gestorneerd. Kan ik hier bezwaar tegen in dienen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Abusievelijk heeft u bij betaling van de Franse boete niet het beschikkingsnummer van de boete vermeld, waardoor het bedrag is teruggeboekt. U vraagt zich af of bezwaar maken zinvol is.

Nee, hiertegen bezwaar maken is niet zinvol. Net als in Nederland wordt betaling van een boete zonder het juiste beschikkingsnummer beschouwd alsof u de boete niet heeft voldaan. Na constatering van deze fout, had u eventueel de gelegenheid gehad de fout te herstellen. Nu dit alles niet geschied is, bent u nu het verhoogde tarief verschuldigd.