annuleringsverzekering voor reis meer dan een jaar vooruit

Vraag gesteld door PoorLonesomeVoyager op 03 januari 2019

Indien een reisbestemming en datum ruim een jaar tevoren geboekt wordt (bijvoorbeeld wegens unieke gebeurtenis en weinig vervoer er naar toe) is die dan gedekt door de doorlopende ANWB reis_en_annulerings_verzekering, of moeten er extra acties worden ondernomen voor annuleringsdekking, en zo ja uiterlijk wanneer ?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een vraag over uw annuleringsverzekering. Deze zal ik voorleggen aan onze afdeling verzekeringen. Zodra ik antwoord heb, zal ik u berichten.

 

 


***

 

 

Reactie van Marlijn van Gellicum:

 

 

U heeft uw reis ruim een jaar van tevoren geboekt en vraagt zich af of deze onder de dekking van de doorlopende reis en/of en annuleringsverzekering valt. Ja, dat is het geval als op de polis staat vermeld dat u (in elk geval) voor de annuleringsverzekering heeft geopteerd.

Meer informatie over de annuleringsverzekering vindt u op onze website. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt telefonisch contact opnemen met ANWB Verzekeringen (tel: 088 - 269 2222).

 

Reactie van PoorLonesomeVoyager:

Bedankt voor dit antwoord. De term "geopteerd" staat niet letterlijk op de polis. Er staat wel Basisdekking reis- en annulering.Is dit voldoende, ook al staat er bij contractduur 1 jaar ?


***

 

Reactie van Henny van den Bergh:

Binnen de reis- en annuleringsverzekering kunt u kiezen voor verschillende mogelijkheden. Dit geldt ook voor het gedeelte van de annuleringsverzekering. Hiervoor betaalt u premie.

Op het polisblad staat uitgebreid aangegeven voor welke dekking u heeft gekozen. Komt u er niet uit neem dan even contact op met ANWB Verzekeren (tel. 088-2692222). Zij kunnen het meteen voor u nakijken.