Verhoogde boete na 3 maanden vakantie.

Vraag gesteld door Hanscorinne op 02 juli 2018

Afgelopen zondag thuisgekomen na 3,5 maanden Spanje. Blijkt dat mij tijdens mijn afwezigheid via de post een boete voor 1 km te snel gereden op 19 maart jl. bij Millau is gestuurd door de Franse Justitie. Te betalen binnen 46 dagen. Doordat ik nu thuiskom en de post dus nu pas open maak, blijkt dat de boete is inmiddels verhoogd naar 180 euro.
Buren hebben de brief niet onderschept omdat zij dachten dat het om reclame ging. De enveloppe lijkt op Readers Digest.
Hoe nu te handelen? Is er en mogelijkheid tot bezwaar en zo ja hoe moet dat dan?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen tijdens uw vakantie. De termijn om deze boete te betalen is inmiddels verstreken. U vraagt of u nog bezwaar kunt maken.

U zou contact op kunnen nemen met de instantie die u de brief heeft gestuurd om te bezien of er nog iets aan gedaan kan worden. U kunt hier vragen om een nederlands sprekende medewerker.

Formeel is het echter uw risico dat u de post niet heeft kunnen inzien.

Meer informatie over boetes uit Frankrijk vindt u op onze website.