onterechte inhouding van geld op een goldcard van de camping travelclub

Vraag gesteld door Erik B op 15 mei 2017

Sedert een tiental jaar heb ik een goldcard nr XXXXXXX van de Camping travelclub. Met deze club heb ik een dispuut over het ten onrechte laten vervallen van mijn saldo ad € 156. Zie onderstaande mail wisseling. Dames, heren, Aangezien ik nog steeds geen antwoord van u mocht ontvangen zal ik mij wenden tot de juridische dienst van de ANWB. Vriendelijke groet, Erik Bobeldijk ---------- Forwarded message --- Date: do 20 apr. 2017 om 09:25 Subject: Fwd: Saldo Goldcard To: contact@campingtravelclub.com Dames, heren, Op onderstaand schrijven mocht ik nog geen antwoord ontvangen. Ik verzoek u binnen 14 dagen dit schrijven te beantwoorden. Voor de goede orde wil ik u er nog op wijzen dat de wederechtelijk toeeigening zoals door u toegepast, niet ondersteund wordt door Nederlandse wet en regelgeving. Vriendelijke groet, Erik Bobeldijk ---------- Forwarded message --------- Date: ma 16 jan. 2017 om 16:16 Subject: Saldo Goldcard To: contact@campingtravelclub.com Dames,heren, Ik ben bezig een vakantiebestemming te zoeken en wilde nadere informatie omtrent de mogelijke wijzevan boeken, immers de website is in onderhoud. Ik heb met Yvonne gesproken die mij tot mijn laatste vraag uitstekend heeft kunnen helpen. Mijn laatste vraag betrof de verdwijning van mijn tegoed van € 156. Yvonne legde uit dat dit kwam omdat dit gestort was in 2013. Inderdaad gestort in juni 2013 dus bij 4 jaar geldigheid zou dit ook in 2017 aanwezig moeten zijn. Het is sowieso vreemd dat zonder enige melding het tegoed is afgeboekt, temeer daar ik in augustus/ september nog door de Camping TravelClub ben benaderd met de vraag of ik niet mijn Goldcard wilde verlengen dan zouden mijn cheques/tegoed niet verloren gaan. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat ik de kaart verleng om vervolgens dan toch mijn saldo kwijt te raken. Ik verzoek u het saldo weer op de kaart te boeken zodat ik in 2017 hier gebruik van kan maken. Vr. Groet, Erik Bobeldijk

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Al vele jaren beschikt u over een Camping Travelclub Goldcard. Op deze kaart had u een saldo tegoed van € 156. Om voor u onduidelijke reden is dit saldo vervallen. De organisatie reageert niet op uw e-mails. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Uit telefonisch contact met de organisatie blijkt dat de in 2013 door u aangeschafte cheques tot 1 januari 2017 geldig waren. In de toen geldende voorwaarden zou hebben gestaan, dat de cheques in het jaar van aanschaf geldig zouden zijn en de 3 kalenderjaren erop volgend. U in uw geval dus tot 1 januari 2017.

De aangeschafte cheques blijken los te staan van de verlenging van uw Goldcard.

Alleen wanneer u kunt aantonen, dat u vanwege ziekte (attest arts) of een sterfgeval in uw naaste omgeving, waardoor u geen gebruik heeft kunnen maken van de cheques, kunt u beroep op restitutie.





***

Reactie van Erik B:

Hier wordt stilzwijgend misbruik gemaakt. Eventueel saldo gestort op 31 december van enig jaar staat in de beleving van de Caping travel club, op 1 januari van het opvolgende jaar al 1 jaar uit. In de voorwaarden wordt slechts gesproken over 4 jaar. En niet over deze snelheid van jaarovergangen.



***

Reactie van Michiel Claesen:

Indien algemene voorwaarden niet eenduidig zijn (interpretabel zijn), dan kunt u als consument zich beroepen op de contra preferente-regel art 6:238 lid 2 BW. Waarbij de uitleg van de bepaling - naar alle redelijkheid - in het voordeel van de consument prevaleert.

Eventueel kunt u zich eveneens beroepen op de Wet oneerlijke handelspraktijken. Neem hierover contact op met de Consuwijzer (onderdeel van de Autoriteit Consument en Markt).