Naar Callais

Vraag gesteld door George2 op 30 augustus 2016

Waar zijn de ongeregeldheden op de weg vanaf de Panne?
Is het slimmer om via Kortrijk naar de Eurotunnel te rijden?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af wat de beste route is om via Calais de oversteek naar Groot-Britannië te maken. Dit met het oog op de ongeregeldheden bij Calais.

Situatie in Calais lijkt steeds nijpender. Hoewel Duinkerken oversteek iets duurder, lijkt die om meerdere redenen voor NL vakantieganger dringend de voorkeur te moeten krijgen.