Auto + caravan. Kan een auto van 1200 Kg (1998 cc) een caravan geladen 1500 kg trekken, of is de auto te licht voor deze combinatie?

Vraag gesteld door johanverberk@upcmail.nl op 02 november 2017

Auto + caravan combinatie

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of de betreffende combinatie verstandig is.

Allereerst is het van belang wat de maximale toegestane aanhangwagenmassa is van de auto. Met andere woorden; mag deze auto ook daadwerkelijk 1500 kg trekken en heeft deze auto ook voldoende trekvermogen om dat in de praktijk ook te kunnen. Wat een auto mág trekken zegt niets of dit ook in de praktijk haalbaar is. Zeker wanneer er misschien ook in een berg- of heuvelachtige omgeving wordt gereden.

Tot slot is een goede gewichtsverhouding van groot belang voor een stabiele en veilige combinatie. Ons advies is om, uitgaande van een beladen situatie, de caravan niet zwaarder dan 75 procent van de beladen auto te laten wegen. We zien de beladen auto dus graag 25 procent zwaarder dan de beladen caravan.

Wanneer in uw geval de betreffende auto van 1200 kg nog beladen moet worden, zal deze in ieder geval bij lange na geen 25 procent zwaarder wegen dan de beladen caravan. Mijn conclusie is dit geen geschikte combinatie is, Wanneer u een caravan van 1500 kg zou willen trekken, zou de lege auto dan tenminste ook 1500 kg moeten wegen. In een beladen situatie zal de auto dan in veel gevallen wel zwaar genoeg zijn voor de beladen caravan.

Voor aanvullende info zie óók ons programma uw auto als caravantrekker.