Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. Gasinstallatie logboek voor Duitsland

    Gevraagd op 24 februari 2020

    Moet je als buitenlander een logboek over de 2 jaarlijkse controle van de gasinstallatie van je caravan/camper hebben en kunnen tonen als je op een Duitse camping wilt staan?