Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

2 expert vragen

  1. Doorlopende verzekering afkoop eigen risico huurauto

    Gevraagd op 7 februari 2018

    Er bestaat 1 doorlopende verzekering afkoop ER huurauto. Echter zij dekken wel het ER maar niet de borg. Een andere verzekering dekt wel de borg, maar heeft geen jaarpolis. Is het nod...

  2. eigen risico sunny cars

    Gevraagd op 2 augustus 2016

    Via ANWB bij Sunny Cars een auto in Portugal gehuurd, omdatonderstaande op de ANWB-site staat vermeld :"Ter plekke afkopen van het eigen risico is niet nodig. In geval van schade beta...