Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

22 expert vragen

 1. Kiss and Ride

  Gevraagd op 25 februari 2020

  Mag je een kiss and ride bord zelf plaatsen. Ik sta voor de klas en de school waar ik wil, wil zo'n bord.

 2. Plaatsing verkeersborden

  Gevraagd op 7 mei 2019

  1. Als er een rijbaan is met 4 rijstroken, waarvan 1 rijstrook voor linksaf en 1 voor rechtsaf, geldt het verkeersbord A1 (aan beide zijden van de rijbaan) voor alle 4 rijstroken of alleen voor de afslaande rijstroken? 1a. Geldt dat ook als een afslaande rijstrook van de andere rijstroken wordt gescheiden door een ononderbroken dubbele streep? 2. Twee rijbanen met elk 2 rijstroken komen samen. Voor zij samenkomen, dus nog gescheiden zijn, staat er links van de linkerrijbaan een A1 bord en rechts van de rechterrijbaan eenzelfde A1 bord. Geldt de aangegeven snelheid dan ook voor het gedeelte na de samenvoeging (1 rijbaan met 3 rijstroken)? 2a. Ontstaat er na de samenvoeging (van 2 rijbanen met 2 rijstroken naar 1 rijbaan met 3 rijstroken) dan een nieuw wegvak? 2b. En zo ja, moet er dan niet opnieuw een A1 bord staan?

 3. Fietser/bromfietser "te gast" in voetgangersgebied

  Gevraagd op 16 april 2019

  Hierbij heb ik dan ook 2 vragen: Welke voorrangregel geld bij de combinatie G7+OB54 tussen voetgangers en fietsers/bromfietsers en uit welke bepaling kan dit worden geconcludeerd. Het begrip “is te gast” en wat dit feitelijk betekend, kom ik in geen enkele wetgeving/besluit ten aanzien van verkeer tegen, maar wordt in de praktijk steeds vaker toegepast; is hiervoor een wettelijke basis.

 4. Verkeersborden en -regels

  Gevraagd op 11 februari 2019

  Wie of welke instantie is verantwoordelijk voor het introduceren en bekend maken van nieuwe of gewijzigde verkeersborden en/of regels in Nederland?

 5. Verkeersborden test

  Gevraagd op 10 februari 2019

  Bord bij vraag 14 is verwarrend. Lijkt nl. erg op het op de blauwe bord voor verplicht fietspad. Ik zag dit bord dus als een verplichte rijweg voor tractoren e.d. voertuigen, zonder verdere verplichting voor de (tractor-)bestuurder. De uitleg van dit bord geeft m.i. niet aan dat tractoren hier een verplichting hebben mbt passeren van andere voertuigen (denk hierbij aan aangegeven passeerstroken op smalle binnenwegen)

 6. Inhalen met caravan op de A22 it, mag dat?

  Gevraagd op 7 februari 2019

  Mag ik van af de Brenner naar Ora Auwer is voorbij Bolzano met de caravan de vrachtwagens inhalen, ik kan geen borden vinden dat het niet mag. Men zegt dat het niet mag?

 7. Parkeervak met parkeer verbodsbord E1

  Gevraagd op 1 februari 2019

  Geldt het verbodsbord E1 (Parkeerverbod) ook voor parkeervakken (aangegeven met witte lijnen) langs de kant van de weg?

 8. Een Verbod tot stilstaan (bord E02) geld dat ook voor de parkeerplaats naast de rijbaan?

  Gevraagd op 9 april 2018

  Een Verbod tot stilstaan (bord E02) geld dat ook voor de parkeerplaats naast de rijbaan? Ik heb een boete gekregen terwijl ik op een parkeerplaats stond.

 9. Tijdelijke wegsleepregeling, hoeveel borden per parkeervak(ken)?

  Gevraagd op 16 maart 2018

  Onlangs is mijn auto weggesleept in Amsterdam-Noord, wegens het parkeren in een tijdelijk ingesteld laden- en lossenvak (wegens werkzaamheden). In totaal zijn er zestien parkeervakken...

 10. Wat zijn de verkeersregels bij een spitsstrook

  Gevraagd op 19 februari 2018

  Hoe zit het met het rijden over de doorgetrokken streep, het inhalen en de verdrijvingsvlakken?