Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

217 expert vragen

 1. Opzeggen vaste plek stacaravan

  Gevraagd op 11 april 2019

  De camping waar wij een stacaravan hebben staan is eind 2018 verkocht aan een nieuwe uitbater. Na een vage mail over oudere caravans heb ik maanden lang geprobeerd boven tafel te krijgen wat daar mee werd bedoeld. Telkens kreeg ik geen of een vaag antwoord. Ik vertouwde het niet. Dit bleek terecht. Pas nadat het contract verlengt was en de eerste periode betaald kwam de aap uit de mouw.

 2. Recronvoorwaarden -kosten (vaste) jaarplaats

  Gevraagd op 24 maart 2019

  Wij hebben een week geleden een stacaravan gekocht op een camping. Samen met de aankoopnota van de caravan, ontvingen wij ook de factuur voor jaarlijkse kosten voor de jaarplaats. We krijgen de sleutel van de caravan op 1 april, maar moeten wel voor heel 2019 betalen (naast jaarplaats ook voor "toeristenbelasting seizoenplaats en jaarplaats" en "milieuheffing seizoenplaats en jaarplaats". De camping past de Recronvoorwaarden toe en haar huisregels. In de huisregels staat niets vermeld over de jaarlijkse kosten. In de Recronvoorwaarden worden in artikel 1 de definities geformuleerd voor o.a. "overeenkomstjaar" en "jaargeld". In artikel 3 lid 1 staat dat de overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van een overeenkomstjaar en het daarop volgende overeenkomstjaar. Op basis daarvan gaan wij ervan uit dat we voor 2019 maar 9/12e van de jaarbedragen zouden moeten betalen.

 3. Huurprijs vakantiehuisje verhoogd na bevestiging (vervolg van 8 maart 2019)

  Gevraagd op 21 maart 2019

  Vervolg op vraag van 8 maart. Na mijn annulering wachtte ik alleen nog maar op terugbetaling. Die kwam niet, ondanks dringend verzoek per email. Na een uitgebreid telefoongesprek van mij met onderneemster kwamen we niet tot elkaar, maar spraken we af dat we het face-to-face zouden uitspreken. Kennelijk heeft dit toch aan het denken gezet, want 's avonds was de betaling binnen. Niettemin ben ik gegaan om de kou helemaal uit de lucht te krijgen. Dit is gelukt, maar inhoudelijk zijn we niet tot elkaar gekomen, want ze deed een beroep op de Recron voorwaarden (vakantiehuisjes), waar in art. 4 lid 2 inderdaad wordt gesproken van doorberekenen van lastenverzwaringen na overeenkomst.(Opgesteld in overleg met ANWB). Overigens staat er geen verwijzing naar de Recron(-voorwaarden) op website (dellewal.nl) of Algemene voorwaarden van de ondernemer. De vraag is dus of hier wel een beroep op kan worden gedaan (afgezien van het feit of dit wel verstandig is, als die btw verhoging al lang bekend was en dus in de consumentenprijs verwerkt had kunnen zijn.). Je kunt je ook afvragen of de lastenverzwaring door btw verhoging hier wel onder valt, omdat gesproken wordt van "direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebbend", terwijl de btw slechts betrekking heeft op de omzet van de ondernemer.(Waarschijnlijk had Recron het oog op toeristenbelasting). Kortom, het probleem is teruggebracht tot een juridisch punt: had de ondernemer het recht om meer te vragen in dit geval? Zo ja, had dit niet duidelijker vermeld moeten worden op website en bevestiging? Zo nee, zou de Recron niet een duidelijker uitleg moeten geven aan haar leden over dit punt, zodat het niet ten onrechte opgevoerd wordt?

 4. Mietvertrag camping

  Gevraagd op 14 maart 2019

  Wij hebben een jaarplaats op een camping in Duitsland. ieder jaar, voor aanvang van het seizoen krijgen wij de rekening. En ieder jaar zit daar een "Mietvertrag"bij waarvan men vraagt deze te ondertekenen. Naast de vraag waarom wij ieder jaar dit opnieuw moeten doen zijn de twee bladen van het vertrag ingericht met zeer kleine letters en alleen in de Duitse taal gesteld, een lees taal die wij niet machtig zijn. Men verzoekt ons te willen ondertekenen voor aanvang van het seizoen. Op de camping staan vrij veel Nederlanders Mijn vraag aan u; moet men het contract ook in het Nederlands aanbieden, althans een vertaling er bij zodat wij kennis hebben van de inhoud en begrijpen waar wij voor gaan tekenen ieder jaar?

 5. Chalet belasting box 3?

  Gevraagd op 12 maart 2019

  Wij hebben een chalet, zonder adres en postcode. Wij staan op een vakantiepark, we betalen jaarlijks pachtgeld hiervoor (incl. ozb) aan de eigenaar van het park. ​​​​​​​ Moeten wij deze chalet in box 3 meenemen?

 6. Nieuwe eigenaar camping/veranderingen

  Gevraagd op 11 februari 2019

  Sinds 2011 bezitten wij een recreatiewoning op huurgrond van een camping op de Veluwe. Vorig jaar heeft onze oude eigenaar wegens gezondheisproblemen de camping verkocht aan een nieuwe eigenaar. Deze eigenaar beloofde in eerste instantie de ingezette koers te blijven varen maar al gauw bleek dat niet geheel juist. Langzaamaan wordt de camping onderworpen aan een fikse herstructuering en afgelopen week kregen wij een brief met nieuwe gedragsregels voor op de camping.

 7. Verhoging standplaats camping

  Gevraagd op 10 februari 2019

  Dit jaar verhoogt de camping zijn tarief voor een jaarstandplaats van 2175,- naar 2350,- (verhoging van meer dan 8%). Mag dit zomaar?  In de begeleidende brief wordt aangegeven dat dit komt door de verhoging van de afvalstoffenheffing. Ik heb nagekeken dat deze verhoging in de gemeente Terschelling 2,4% is, dus lang niet 8%. Het betreft Camping Cnossen op Terschelling. De tarieven voor een jaarstandplaats waren de afgelopen jaren als volgt:          2018: €2175,-          2017 : € 2110,- ​​​​​​​ Ik kan evt. nog meer jaren nakijken mocht u deze informatie willen. Ik vind deze verhoging wel erg extreem en vraag me af of dit zo maar mag.

 8. Jaarplaats camping

  Gevraagd op 06 februari 2019

  Wij hebben in september 2015 een chalet gekocht van de eigenaar van camping Duinrand in Burgh Haamstede voor de prijs van € 49.500,00. Vorig jaar is ons duidelijk geworden dat de campingeigenaar zijn camping wil ontruimen om huisjes te gaan bouwen. Volgens de Recron voorwaarden zouden wij dan slechts recht hebben op een vergoeding van ca. € 1.800,00. In feite kunnen we het chalet naar het stort brengen omdat de meeste campings een nieuw chalet eisen op hun camping. Ik gooi zo’n € 42.500,00 in het putje. Is dit een normale manier van handelen ? Er zijn door de eigenaar de laatste jaren tientallen nieuwe chalets verkocht.

 9. Recreëren van derde op vaste seizoensplaats

  Gevraagd op 04 februari 2019

  Wij hebben een vaste stacaravan met een jaarplaats. Nu gaan wij voor wat langere tijd naar het buitenland en hebben wij iemand gevonden die de caravan en de tuin gaat onderhouden. Nu mogen deze mensen wel een dag blijven maar niet blijven slapen. Is dit een regel volgens de Recron voorwaarden of heeft de ondernemer dit zelf verzonnen?  Er staat ook niks over in de voorwaarden van de overeenkomst.

 10. sta op een Recron camping in Drimmelen

  Gevraagd op 09 januari 2019

  Kan de beheerder van een Recron verblijf elk jaar de staangeldprijs met 8 % verhogen, zonder vooraf aankondiging, zonder aanpassingen aan de algemene camping ?