Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

242 expert vragen

 1. Verboden linksaf te slaan?

  Gevraagd op 07 april 2019

  In Emmeloord is een situatie veranderd: het lijkt erop dat je bij een kruising niet meer linksaf mag slaan. Er zijn twee rijvakken: één voor rechtdoor en één voor rechtsaf, zodanig aangegeven met pijlen op de weg, en op een blauw vierkant bord eveneens met deze pijlen. Je kan echter wel linksaf. ..Van de andere kant mag je wel rechtsaf slaan, aangegeven met pijlen op de weg. Mijn vraag: is het verboden om linksaf te gaan? Ik zien geen verbodsbord.

 2. Maximum breedte op (snel)weg rijstroken

  Gevraagd op 06 april 2019

  Op sommige snelwegen (A12 / A27) staat boven de meest linker rijstrook een bor C18 met een breedte aanduiding van 2 meter. Ik neem aan dat dit geldt inclusief de zijspiegels. Nu is het geval dat auto's hoger dan de klasse E (hogere middenklasse) veelal breder zijn dan 2 meter. TOCH rijden deze auto's op deze rijstroken met beperking tot 2 meter breedte. Hoe zit dat? Onwetendheid? Wordt hierop niet gehandhaafd?

 3. Rijden op weg met beiderzijds fietsstroken

  Gevraagd op 06 april 2019

  Van en naar mijn werk (Haarlem-Heemstede-Bennebroek-Zwaanshoek-Hoofddorp vv) rij ik over een aantal wegen waarbij de rijbaan voor auto 's wordt geflankeerd door beiderzijds ('rode') fietsstroken met onderbroken scheidingslijn. Ik rij daar altijd op de autostrook en wijk uit naar de fietsstrook indien nodig bij tegemoetkomend gemotoriseerd verkeer. Het valt mij op dat bijna alle overige auto 's standaard half op de autorijbaan en half op de fietstrook rijden. Kunt u aangeven wat de juiste wijze van rijden is op dit soort wegen?

 4. Doorrijden tot aan rode kruis matrix bord

  Gevraagd op 05 april 2019

  Vaak worden MVV matrix borden met groene pijlen en rode kruizen aangegeven dat de auto’s bijv op de linker baan moeten rijden. Veel mensen gaan nog vóór de eerste groene pijl naar links waardoor en file onnodig lang wordt. Tenminste ik denk dat altijd...is dat ook zo? Je moet toch vóór het rode kruis pas echt naar links zijn gegaan? Dan pas maken we met z’n allen optimaal gebruik van het invoegen?

 5. Invoegen

  Gevraagd op 28 maart 2019

  Ik kom van snelweg 1 en moet invoegen op snelweg 2. Op snelweg 2 staat file en ik rijd langzaam met de file mee op de invoegstrook. Terwijl ik richting aangeef om voor een vrachtwagen in te voegen, gaat het verkeer op snelweg 2 op de rem. Ik blijf met richtingaanwijzer aan staan op het punt waar ik in wilde voegen (bijna eind van mijn invoegstrook) voor er geremd werd en voeg zodra de auto waar ik achter aan wilde sluiten gaat rijden in op snelweg 2. De vrachtwagen waar ik voor wilde aanschuiven trekt ook op om aan te schuiven. Wie is er bij een aanrijding fout?

 6. Een buscamper met fietsenrek in Spanje zonder een extra schild met diagonale rood/wit strepen

  Gevraagd op 26 maart 2019

  Op uw site staat onder spanje/informatie/verkeersregels vermeld dat een caravan met fietsen achterop een schild van 50 bij 50 cm dient te plaatsen met diagonale rood/wit strepen. Mijn vraag is geldt dat in Spanje niet voor een fietsenrek achterop een buscamper met een lengte van 6 meter inclusief het fietsenrek?

 7. Wegmarkeringen

  Gevraagd op 25 maart 2019

  Enkele weken geleden heb ik u een vraag gesteld over wegmarkeringen. Uitgebreid antwoordt van u ontvangen waarvoor dank. In de bijlage een situatie waar ook wegmarkering aan de orde is. Het is een 30 km gebied. Vraag is nu moet ik aan het verkeer van rechts wat de stoep op komt rijden voorrang verlenen. Op beide weggedeelten staat dezelfde markering. Borden die aangeven dat er sprake is van voorrang ontbreken.

 8. Bebouwde kom

  Gevraagd op 25 maart 2019

  Heb het artikel van de Rai vereniging gelezen over 30 km in de bebouwde kom. Ik vind dit een zeer goed voorstel en het verbaast mij, dat dit al niet eerder is ingevoerd. Het zal veel ongelukken, geluidhinder en uitstoot schelen. En ja,….. Men zal er rekening mee moeten houden dat men daardoor langer onderweg is en dat vooral in de grotere plaatsen. De (elektrische) fiets zal dan meer in opkomst komen.

 9. 60km wegen

  Gevraagd op 20 maart 2019

  Sinds ruim een half jaar rij ik met de ANWB veilig rijden dongel. Dit heeft mijn rijstijl drastisch doen veranderen in positieve zin, maar op 60km wegen zie ik het nut er nog niet van in en ben in mijn situatie van mening dat deze wegen gevaarlijk zijn bij 60km. Dagelijks rij ik voor woon werk verkeer +/- 25 km op 60km wegen. Ik doe mijn uiterste best om hier ook netjes 60 te rijden, maar mede weggebruikers kunnen dit niet waarderen. resulteerd in bumper kleven, toeteren, lampknipperen en onbehouwen inhalen. en dat laatste is hetgeen mij zorgen baart. dit inhalen resulteerd regelmatig in bijna ongelukken. Fietsers die de berm in worden geduwd, tegenliggers die niet zijn gezien waardoor de inhaler vol in de ankers moet, of ik wordt van de weg gedrukt omdat hij snel weer naar rechts moet. Ik zie dit nu meermalen per week gebeuren en die meer gevaarlijke situaties op deze wegen dan veilige.Uuiteindelijk betrap ik mij erop dat ook ik soms in de flow van het overige verkeer mee naar de 80km ga op een 60km weg. Maar ja dan wort ik in mijn premie weer gestraft. Of heel nederland moet aan de connected car, of de weg moet aangepast worden of de beoordeling van de conected car moet deze wegen anders beoordelen.

 10. Je doet niets fout, maar toch wordt je middels verkeersborden op je gedrag gewezen

  Gevraagd op 11 maart 2019

  Ik heb een vraag en zou graag uw mening over deze situatie willen horen. Het gaat over identieke verkeerssituaties die ik in Nederland her en der m.n. op de snelwegen bij scherpe bochten tegenkom, o.a. bij Rotterdam en Roosendaal. De informatie bij deze verkeerssituaties is m.i. tegenstrijdig. Je doet als automobilist niets fout, maar toch, als je het advies niet opvolgt wordt je op je gedrag gewezen. Dat is m.i. raar, omdat het een advies is en geen gebod.