Huisdier op motor strafbaar?

Vraag gesteld door H. Riepe op 21 september 2019

Of het wenselijk is of niet, is bij deze vraag niet aan de orde, maar mag men een huisdier op een motorfiets vervoeren.
Zo ja, zijn er regels en/of beperkingen?

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw vraag is of er regels en/of beperkingen zijn om een huisdier op een motorfiets te vervoeren.
Hierover is niets in de wet geregeld. Wanneer u een huisdier mee wilt nemen, is het zaak om te zorgen dat deze op een veilige manier wordt vervoerd.