Aanrijding

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 25 november 2019

Vandaag heb ik een aanrijding met mijn scooter gehad. Een meisje van 12 stak plotseling over tussen geparkeerde auto's. De scooter voor mij reed haar daarom aan en ging onderuit. Ik kon flink aan de remmen trekken maar kon de scooter niet ontwijken en botste tegen de scooter op waardoor ik ook onderuit ging. Links op de weg reed een lange rij auto's en rechts van het afgebakende fietspad staan auto's geparkeerd. Het meisje bood direct excuses aan en zei dat het haar schuld is. Er is geen letsel, wel schade aan scooters en kleding. De ouders van het meisje hebben aangegeven de schade te willen verhalen. Politie is nog aanwezig geweest en hebben gegevens genoteerd.

Mijn vraag is bij wie ik kan verhalen. Zijn het die ouders of kan het de verzekeraar zijn van degene van de scooter die voor mij reed?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een ongeluk met uw scooter gehad. Er stak een meisje van 12 jaar over tussen geparkeerde auto’s. De scooter die voor u reed,  en u bent vervolgens met uw scooter tegen de gevallen scooter aangereden. Er is geen letsel, wel schade aan scooters en kleding. U vraagt zich af bij wie u het beste uw schade kan verhalen.

Aansprakelijkheid
Uitgangspunt bij een verkeersongeval is dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij aangetoond wordt dat een ander aansprakelijk is. Om een andere verkeersdeelnemer aansprakelijk te kunnen stellen moet u dus de fout van die ander bewijzen. Het meisje is misschien onvoorzichtig overgestoken en heeft daarbij het verkeer in gevaar gebracht. De scooter heeft wellicht te hard gereden of het meisje niet op tijd gezien. U heeft mogelijk dicht op uw voorganger gereden. Uiteindelijk zal het van de omstandigheden afhangen of u uw schade kunt verhalen. 

In uw geval is één van de partijen een voetganger van 12 jaar oud. Voetgangers (en fietsers) hebben een wettelijke bescherming. Een kind jonger is dan 14 jaar, geniet nog meer bescherming. In dit geval zal het dus lastiger zijn de schade op de voetganger te verhalen dan op de scooter. Voor informatie over deze wettelijke regeling voor voetgangers/fietsers verwijs ik u graag naar onze website.

Verzekering
Bij het verhalen van schade is ook van belang of er een verzekering is. Iemand die verzekerd is biedt over het algemeen een betere verhaalsmogelijkheid dan iemand die dat niet is.

De scooter heeft een verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WAM). Fietsers en voetgangers zijn niet wettelijk verplicht een verzekering voor aansprakelijkheid te hebben. Wel kunnen zij een (onverplichte) Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) hebben. Mij is niet bekend of de ouders van de voetganger een AVP hebben.

Wie aansprakelijk stellen
De aansprakelijkheid van de voetganger lijkt lastiger te bewijzen dan die van de scooter. Ook heeft de scooter een verplichte WAM-verzekering. Daarom adviseer ik u eerst de WAM- verzekeraar van de scooter aan te spreken. U zou u dan kunnen beroepen op de Schuldloze Derden Regeling. Op grond van deze regeling kunt u (één van) beide verzekeraars aanspreken als u zelf geen schuld heeft aan het ongeluk en moeten de verzekeraars de schade onderling regelen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u zelf geen fout heeft gemaakt.

Mocht de scooter aantonen dat er door u een fout is gemaakt (bijv. onvoldoende afstand houden), dan komt het aan op een gedeelde aansprakelijkheid en krijgt u dus een gedeelte van uw schade vergoedt.

Voor het aansprakelijk stellen kunt gebruik maken van ons stappenplan en onze modelbrieven.

Rechtsbijstand
Indien u bij uw scooterverzekering rechtsbijstand heeft meeverzekerd of als u over een afzonderlijke rechtsbijstandverzekering beschikt, adviseer ik u deze in te schakelen om u te helpen bij het verhalen van uw schade.

Meer informatie over aansprakelijkheid bij een verkeersongeval vindt u op onze website.