Hybrideauto, Electrisch-Aardgas

Vraag gesteld door P. Graat op 08 april 2019

Het bevreemd mij, maar misschien kunt u mij uitleggen waarom in Nederland geen milieuvriendelijke Hybrideauto Electrisch-Aardgas te koop zijn zoals in Duitsland waar deze hybride een suces is en veel verkocht wordt en overal is 'Erdgas' te koop is. Hiermee kunnen ook langere afstanden zonder problemen worden afgelegd.Is Nederland weer eigenwijs in deze!

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt waarom de combinatie hybride met aardgas niet in Nederland wordt aangeboden.

De gezondheidsschade van CNG (aardgas) is iets hoger dan bij benzine vanwege de hogere uitstoot van stikstofoxiden (NOx). De CO2-emissie is gemiddeld 15% minder dan bij benzine. Bio-CNG (groengas) kan een CO2 vermindering van 80% opleveren. Een auto op CNG of bio-CNG stoot wel methaangas uit. Dat is ook een broeikasgas. Heel incidenteel kom je nog weelnees een LPG hybride tegen maar dat is echt zeer uitzonderlijk. Voor de combinatie met CNG hebben we eigenlijk nooit interesse vernomen.

Auto's op aardgas worden al langer aangeboden maar heeft de weg naar de consument niet gevonden. Voor bedrijfsmatig gebruik zoals bij gemeente voertuigen of stadsbussen heeft het zeker wel voet aan de grond gekregen. Omdat CNG op een beperkt aantal punten verkrijgbaar is, is het voor veelrijders niet de beste keuze. Er moet vaak worden omgereden om te kunnen tanken en/of de route moet zorgvuldig worden gepland. Het is wel mogelijk om thuis of op de zaak een vul installatie te laten installeren.

Ruim tien jaar geleden experimenteerde Toyota al met een hybride op aardgas en heel recent introduceerde Skoda nog een concept hybridemodel op aardgas en benzine. Maar een hybride is relatief zwaar en heb je zeker bij achteraf inbouw veel ruimte nodige om de tanks te huisvesten. Het gewicht van het voertuig neemt daardoor nóg meer toe en is er geen noemenwaardige plaatselijke milieu winst. En vanaf de introductie van de eerste hybride ruim 20 jaar geleden, is de inzet gemaakt volledig over te gaan op elektrisch. Op dit moment draait die ontwikkeling op volle toeren en zal de komende decenia het rijden op fossiele brandstof langzaam plaatsmaken voor elektrisch aangedreven auto's. Aardgas maar ook LPG en ander alternatieven zoals blauwe diesel hebben simpelweg geen toekomst en zien we autofabrikanten daar niet op inzetten.

Hoeveel hybrides in Duitsland van aardgas zijn voorzien heb ik niet kunnen achterhalen. Maar op een wagenpark van 45 miljoen personenauto's heb ik niet kunnen ontdekken dat er sprake is van een toenemende vraag en aanbod.