Geluidsoverlast

Vraag gesteld door Leo Menno op 11 januari 2019

Is er ook een APK plicht voor motoren? Voor Auto's geldt een APK keuring waarbij ook de uitlaat gecontroleerd wordt. Motoren maken dikwijls vreselijk veel herrie waarom wordt daar niets aan gedaan. Het moet toch technisch mogelijk zijn om ook bij motoren het geluid te dempen tot een aanvaardbaar niveau zoals bij auto's en hierop toe te zien.

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de geluidsproductie van een motorfiets.

Voor de motorfiets bestaat geen verplichte APK zoals dat wel voor auto's geldt. Daardoor ontloopt de motorfiets de kans op een auditieve controle zoals dat bij een auto wel zou kunnen plaatsvinden.

Vooral in de zomerperiode, als er meer motor gereden, en veel mensen buiten recreëren, ervaart men overlast door motorgeluid.

Wat zegt de wet?
Wettelijk is er voor motoren een maximaal toegestane geluidsproductie vastgelegd in het Besluit Geluidsproductie Voertuigen. De wijze waarop gemeten moet worden en de exacte waarden waaraan de motor moet voldoen, zijn vastgelegd in een Europese Richtlijn. Motoren moeten - net als andere voertuigen - een Europese typegoedkeuring krijgen die voor alle Europese landen geldt.
Er zijn dus regels waar motoren aan moeten voldoen. Doen ze dat niet, dan riskeren de berijders een boete. Een boete kan alleen worden gegeven als er door de politie wordt gecontroleerd. En dat gebeurt niet frequent en zeker niet grootschalig. Dit heeft te maken met prioriteitsstelling bij de politie. En de politieke keuze die daaraan ten grondslag ligt. De politiek vindt het op dit moment belangrijker om politie-inzet te reserveren voor criminaliteit.

Goeden onder de kwaden
De herrie-producerende motorrijders vormen waarschijnlijk een vrij kleine groep. Maar ze vallen wel erg op. En ze bepalen daarmee het beeld dat de omgeving van motorrijders en motoren heeft. De goede (willende motorrijders) moeten zo onder de kwaden lijden.

Ook de omgeving waarin de motor rijdt, speelt een rol. Er zijn plekken waar de motorrijders met goed afgestelde motoren toch overlast kunnen geven door de inrichting van de omgeving; bijvoorbeeld door hoge flats die fungeren als klankkast. Dan klinkt het 3x zo hard als het in werkelijkheid is. En daar kan ook de motorrijder, die zich netjes aan de regels houdt, niet zoveel aan doen.
Met dit antwoord zal ik het geluidsoverlast niet wegnemen maar het geeft u wellicht een beeld hoe het in elkaar steekt.