Verlichting

Vraag gesteld door Carolien65 op 05 oktober 2018

Eigenlijk is mijn vraag geen vraag, maar een opmerking.

In het stukje over verlichting van Kampioen 10/11 jongstleden werd uitleg gegeven over het voeren van verlichting. Hierbij wordt voorbij gegaan aan motoren. Deze voeren al sinds 2000 verlichting (welke niet uit te zetten is). Door al de verlichting die moderne auto's voeren vallen motoren weer in het niet. Te verwachten is dan ook dat het aantal dodelijke slachtoffers zal stijgen (en al aan het stijgen is , zie SWOV). Toch iets waar ter degen rekening mee gehouden dient te worden. Het is dan ook een omissie om dit niet te vernoemen in het stuk!

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U geeft aan dat in het Kampioen artikel over verlichting voorbij wordt gegaan aan de verslechtering van de zichtbaarheid van motoren door de huidige autoverlichting. Dank voor uw signaal. Ik geef uw signaal ter kennisgeving door aan de redactie van de Kampioen én aan onze verkeerskundigen.