milieusticker motor

Vraag gesteld door Johanden op 18 juli 2017

Heb je milieustickers nodig voor Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Italië ?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of u een milieusticker nodig heeft voor de betreffende landen.

Duitsland kent voor de motorfiets een uitzondering; niet nodig dus. Oostenrijk kent geen milieuzones.

In Italie worden de milieuzones aangegeven door een verbodsbord met daarbij het opschrift ''zona traffico limitato''. Controle vindt doorgaans plaats door middel van videocamera's. Een onderbord geeft aan voor wie de afsluiting niet geldt. Daar zijn stickers dus niet van toepassing.

Oostenrijk kent alleen voor de zwaardere categorie voertuigen een milieusticker. Een tolvignet is voor toeristisch en zakelijk verkeer op de Oostenrijkse snelwegen wél verplicht om te hebben, óók voor motoren.

Op alle autosnelwegen en autowegen in Slovenië geldt ook een vignetplicht voor eensporige motorvoertuigen (motoren) en tweesporige voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht tot 3500 kg.

Het bestellen van een Oostenrijk vignet kan via deze pagina óf is beschikbaar in een van onze winkels. Info over het Slovenië vignet én hoe aan te schaffen zie Tol in Slovenië.