Geluids overlast

Vraag gesteld door moba63 op 30 juli 2018

Wat is het max aantal db wat een motor mag produceren?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt wat de maximale geluidsproductie mag zijn van een motorfiets.

Dat zit opgesloten in de typegoedkeuring van de betreffende motorfiets zoals ook vermeld in de voertuiggegevens van de RDW. Daar staat bijvoorbeeld dat in een stilstaande stuatie, bij een toerental van 4.000 toeren, de betreffende motor niet meer dan 90 dB mag produceren. Alle type goedgekeurde motorfietsen voldoen aan de eisen maar met een eigen individuele norm waar de geluidsproductie maximaal aan moet voldoen.

Deze norm kan best overschreden worden wanneer er achteraf aan de motor gerommeld wordt. Bijvoorbeeld een wijziging aan het uitlaatsysteem zoals een sportdemper kan de geluidsproductie verhogen. Na een meting kan bij een te hoge overschrijding de dienstdoende agent een bekeuring uitsschrijving.

Voor aanvullende info zie óók het volgende artikel over de geluidsproductie van motorfietsen.