Prop uit olieboorkanaal gesprongen van 7 jaar oude motorfiets

Vraag gesteld door R.P. op 20 april 2015

Mag/Kan het voorkomen dat een prop uit een olieboorkanaal springt bij een 7 jaar oude motorfiets. Ik dacht dat die eenmaal geplaatst voor de levensduur van de motor (meer dan 20 jaar?) zouden moeten blijven zitten. De motor is altijd in onderhoud geweest bij de merk-dealer. De opgetreden olielekkage als gevolg van het technisch mankement heeft een behoorlijke gevolgschade veroorzaakt. Zou het in voorkomend geval dan niet redelijk zijn dat de fabrikant een coulance regeling treft? Gaarne jullie reactie/ervaring hierop.

Antwoord van Leo

ANWB Expert

Een prop die 7 jaar blijft zitten zal vermoedelijk niet zonder oorzaak los raken. Allereerst zal dus onderzocht moeten worden wat de oorzaak is dat de prop er uit geschoten is.  Aan de hand van de oorzaak zal dan bekeken moeten worden of er op basis van conformiteit recht op een vergoeding bestaat. Overigens kunt u uitsluitend een beroep op conformiteit doen bij de verkoper van de motor.