Onterecht aangehouden in Frankrijk

Vraag gesteld door Gerritsen_GBW op 24 september 2018

Recent aangehouden in Frankrijk, volgens de agent zou ik 158 km hebben gereden i.p.v. 90 km wat daar toegestaan was. De snelheid die volgens hun gereden was, was echter niet mogelijk op die weg. Gevraagd om bewijs van de meting, maar de agenten wilde geen Engels praten of de snelheid aantonen.
Er moest direct een boete van €750 contant betaald worden en de politie heeft het rijbewijs ingehouden. Alle correspondentie wat toe nu toe ontvangen is, is allemaal in het Frans.
Nu vraag ik het volgende af:
- Moeten ze in Frankrijk net zoals in Nederland aantonen/bewijzen dat je te hard gereden hebt?
- Mag het rijbewijs ingenomen worden als je de boete volledig voldaan is ter plaatse.
- Mogen ze de correspondentie alleen in het Frans doen? Of moet dit in het Engels?
- Tevens geen officiële boete per post ontvangen, dus geen dossier bij Antai om op te vragen.
- Hoe kan er verder bezwaar gemaakt worden of informatie opgevraagd worden?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U bent aangehouden in Frankrijk. Uw rijbewijs is ingehouden en u heeft ter plekke een bedrag van 750 euro moeten betalen. U heeft hier een aantal vragen over.

Een constatering door een agent is voldoende om tot een bekeuring over te gaan. Dat is in Nederland overigens ook zo. Een verklaring van deze agent kan dan voldoende bewijs zijn voor een overtreding.

Uw rijbewijs mag ter plaatse worden ingenomen, ook al is de waarborgsom voor de boete betaald. Een geldboete en een maatregel met betrekking tot het rijbewijs kunnen beide worden gegeven bij zwaardere overtredingen.

De correspondentie mag in het Frans. Dat is anders als het een rechtzaak/strafzaak betreft. In dat geval heeft u recht op een vertaling in een voor u begrijpelijke taal.

U heeft nog geen bericht ontvangen over de afhandeling van de bekeuring. De eventuele rijontzegging zelf geldt alleen voor dat land zelf. In Nederland mag u echter niet rijden zonder als u geen geldig rijbewijs kunt tonen. Het rijbewijs kan vanuit Frankrijk worden opgestuurd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer of uw gemeente. Ook kan het rijbewijs voorlopig worden achtergehouden. U kunt contact opnemen met de instantie die uw rijbewijs heeft ingevorderd voor informatie over de verdere stappen die zullen worden genomen.

Voor de verdere afwikkeling zult u de stukken met betrekking tot de bekeuring af moeten wachten. U geeft aan dat u de betreffende snelheidsovertreding niet heeft begaan. Als u dit kunt aantonen kunt u op de gebruikelijke wijze bezwaar maken als u eenmaal de bekeuring thuis heeft ontvangen.

Meer informatie over een boete in het buitenland vindt u op onze website.