Heb Harley met 24mnd. beperkte garantie, in die termijn is koppeling na 16000 km.versleten. Echter een beperking is normale slijtage daarvan

Vraag gesteld door Hans Goossens op 14 november 2016

De tekst luid: Onderdelen en arbeid voor normaal onderhoud zoals aanbevolen in de gebruikershandleiding of het vervangen van onderdelen door "normale" slijtage, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: banden, smering, olie verversen, filter vervangen, brandstofsysteem reinigen, accuonderhoud, motor afstellen, bougies, rem, koppeling, ketting/riem afstellen en ketting vervangen.

Ik vind slijtage na 16000 km geen normale slijtage. Kan ik garantie toch claimen omdat je mag verwachten dat een koppeling bij normaal gebruik veel langer dient mee te kunnen?

Antwoord van David

ANWB Expert

De koppeling van uw Harley is na 16.000 km te hebben gereden versleten, maar dit komt niet voor garantie in aanmerking. U vraagt of u mag verwachten dat een koppeling bij normaal gebruik langer meegaat.

Als er sprake is van een gebrek welke niet mag voorkomen gezien de verwachtingen die u ervan op grond van de overeenkomst mag hebben, dan is er ook een soort wettelijke garantie waarop u zich kunt beroepen. Dit wordt ook wel conformiteit genoemd.

Voordat ik meer kan zeggen over een beroep hierop, verneem ik graag nog van u wanneer u de motor heeft gekocht, of dit bij een BOVAG-bedrijf was, er ook BOVAG-garantie van toepassing is, wat de koopprijs was, bouwjaar en de kilometerstand.***

Reactie van Hans Goossens:

Harley-dealers maken geen deel uit van de BOVAG. Bij hen wordt alles vanuit Harley Amerika bepaalt en aangegeven. De motor (Iron 883 XL) is van 29 februari 2015 en heeft er 15800 km op zitten. Koopprijs: € 11.500,--***

Reactie van David Sjoer:

Omdat u de motor heeft gekocht in februari 2015 zal u aan moeten tonen dat er sprake is van een gebrek welke niet is ontstaan door bijvoorbeeld verkeerd gebruik of een externe oorzaak. Een expert kan dit bijvoorbeeld onderzoeken. Als het gebrek al bij aankoop aanwezig was, dan kunt u de verkoper op grond van non-conformiteit aanspreken.

U kunt hiervoor ons stappenplan gebruiken.