Kan lekstroom veroorzaakt zijn door het tegelijkertijd starten van het opladen van de accu

Vraag gesteld door Johan Wilem op 22 juni 2015

De caravan was al aangesloten op 220V. Indien ja dan is het voor de zekerheid toch beter om een schakelaar te hebben?

Antwoord van Leo

ANWB Expert

Als u de caravan al op 220v had aangesloten klopt het dat er een vonk ontstaat.
Immers, de accu wordt dan opgeladen en tijdens het laden onderbreekt u de stroom door de accupool los te nemen. Nu is er geen sprake van lekstroom maar van laadstroom.
Als u de accu dus aansluit of loskoppelt moet u er voor zorgen dat er geen stroom loopt, dus alles uit en de 220v nog niet aangesloten. Een schakelaar voor de mover zal niets uitmaken.