Graag wil ik weten of het toegestaan is om in Nederland met een auto met Frans kenteken en daarachter een caravan met Nederlands kenteken te rijden? Dezelfde vraag voor Frankrijk, dus auto met FR kenteken en caravan met NL kenteken?

Vraag gesteld door DirkB op 15 september 2015

Graag wil ik weten of het toegestaan is om in Nederland met een auto met Frans kenteken en daarachter een caravan met Nederlands kenteken te rijden? Dezelfde vraag voor Frankrijk, dus auto met FR kenteken en caravan met NL kenteken?

Antwoord van Leo

ANWB Expert

Uw vraag is of het toegestaan is om met een auto met Frans kenteken een caravan te trekken met een Nederlands kenteken in Nederland en in Frankrijk.

In basis is dit toegestaan echter het is afhankelijk wie de auto met Frans kenteken bestuurt. Een in Nederland woonachtig persoon mag namelijk niet in een auto met een Frans kenteken rijden en dus ook niet als daar een caravan met een Nederlands kenteken aan gekoppeld is.

Tevens zal er gekeken moeten worden hoe het met de verzekering zit. Achter een auto met Nederlands kenteken en Nederlandse verzekering is de aanhanger automatisch WA verzekerd op het trekkende voertuig maar dat ligt binnen Europa in andere landen anders.

Samengevat:

Frans gekentekende auto met Nederlans gekentekende caravan is toegestaan binnen Europa maar Nederlands ingezetene mag binnen Nederland niet met een Frans gekentekende auto rijden zonder vooraf aangevraagde ontheffing.

Let ook op WA verzekering voor de Caravan achter een Frans gekentekende auto.

 

 

 

 ***

Reactie van DirkB:

Hartelijk dank voor uw reactie, om het voor mij nog iets duidelijker te maken nog de volgende vragen: Als de caravan een Nederlands kenteken heeft,mis er dan een aparte groene kaart voor de caravan? En hoe werkt dat als de caravan gedurende vakanties in Frankrijk getrokken wordt door een auto met Frans kenteken?***

Reactie van Jos van der Drift:

In Nederland worden aanhangwagens en caravans (mee)verzekerd op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van het trekkende motorrijtuig. Er wordt één internationaal verzekeringsbewijs (de groene kaart) afgegeven. Hierop staat dan de code 'AF'.

In Polen moet je voor je caravan een aparte groene kaart hebben. Die is ook aanbevolen voor Duitsland en Spanje. Die aparte groene kaart voor je caravan kun je aanvragen bij de verzekeringsmaatschappij van je auto door een kopie van je caravankentekenbewijs op te sturen.

Voor Frankrijk moet u er dus op letten of u over een groene kaart beschikt met de code 'AF'. Op de eerder genoemde landen na is er dan verder niets aan de hand en hoeft u geen aparte groene kaart aan te vragen.

Voor Frankrijk geldt dat de Franse WA verzekering van de auto óók de caravan dekt. Er wordt verder niet gesproken of deze caravan per se een Franse registratie moet hebben. Ik zou u desondanks tóch willen adviseren de verzekeringsnemer van de Franse auto dat bij de betreffende maatschappij te checken. Het komt voor dat er vervolgens voor de caravan een aparte groene kaart wordt afgegeven met het Nederlandse kenteken erop vermeld.