overschrijvingskosten caravan

Vraag gesteld door rm77 op 12 februari 2018

Kunt u mij aangeven wat overschrijvingskosten caravan zijn?
Hoe komt een camping daarbij?
Wat mogen ze daarvoor vragen?
Voor wie zijn die kosten?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over overschrijvingskosten (sta)caravan op een camping, welke door de ondernemer gehanteerd worden.

Er bestaan geen normering/richtlijn ter zake hoogte overschrijvingskosten (sta)caravan op een recreatiepark. In het algemeen dienen de kosten in een redelijke verhouding te staan tot de geleverde inspanningen van de ondernemer.HEt zal doorgaans niet meer dan circa € 100,- beslaan.

Geschillencommissie Recreatie
Indien de camping RECRON-lid is, dan kunt u uw geschil ter beoordeling laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie.