kappen dode boom op jaarplaats

Vraag gesteld door RonaldNederlof op 12 april 2017

Naast onze net aangeschafte stacaravan met jaarplaats staat een dode boom (op een stukje campingterrein dat niet meer verhuurd wordt door de camping). Voor deze boom of takken schade of letsel toebrengt, willen wij hem graag (laten) kappen. Mag dit zomaar, en wanneer hier kosten aan verbonden zijn, voor wie zijn deze kosten dan? De boom is zeker 10 meter hoog. Dus voor de duidelijkheid: hij staat niet op de door ons gehuurde grond, maar wel "midden" op de camping. We hebben hier nog geen contact met de camping eigenaar gehad, maar ik vrees dat dat ook niet de gezochte oplossing brengt.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een plaats op een camping gehuurd. Op het naastgelegen terrein staat een dode boom. U zou graag willen dat deze wordt verwijderd.

De eigenaar van de camping is verantwoordelijk voor het onderhoud op het kampeerterrein. U zou de campingeigenaar hierop moeten aanspreken en verzoeken de boom te verwijderen. De kosten zijn voor de campingeigenaar.

Is de camping aangesloten bij de Recron dan staat de verantwoordelijkheid voor onderhoud beschreven in artikel 17 van deze voorwaarden:

Artikel 17: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in een
goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke
staat van onderhoud te houden.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het
terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te
leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen,
bouwsels (zoals serre’s of veranda’s), tegelplateaus of andere voorzieningen
van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming
van de ondernemer.

Komt u er met de campingeigenaar niet uit en het betreft een Recron camping, dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.


Meer informatie over uw rechten op de camping vindt u op onze website.