Recreonlidmaatschap en regels vanaf 2014 ingegaan. Werk dat dan met terugwerkende kracht?

Vraag gesteld door Maternus op 21 februari 2017

De camping Vogelenzang heeft een veel oudere geschiedenis dan het huidige lidmaatschap van de ondernemer nu, al is het eigendom in zelfde handen gebleven.
De toenmalige directeuren hebben mij deze plaats toegewezen, waarop toen al een deel van een hoog uitgegroeide heg stond. Om dan nu te spreken van "zonder toestemming" lijkt mij niet redelijk, of zie ik dat juridisch verkeerd. De aangehaalde RECRON regels hebben bij de enkele honderden vaste kampeerders vooral schouderophalende reacties ontlokt, daar er zo goed als geen stacaravan is zonder omheining, tuintje, bomen,struiken en een uitbouw c.q. serre. En dat zo goed als altijd met toestemming en in overleg met "voor" i.c. het campingbeheer. Veel mensen met een jaarplaats hebben zodanig voor duizenden euro s geinvesteerd in hun campingplezier. Is dat allemaal weggegooid geld en verloren moeite?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op camping De Vogelenzang (RECRON sinds 2014). Kennelijk beroept de ondernemer zich op een bepaling in de RECRON voorwaarden, die nu nadelig voor de recreanten uitpakt. U vraagt zich af of de RECRON voorwaarden die vanaf 2014 van toepassing is, terugwerkende werking heeft.

Ofschoon RECRON voorwaarden geen terugwerkende kracht hebben - zijn van toepassing sinds 2014 - is mij uw vraag niet geheel helder. Zou u mij concreet kunnen aangeven welke maatregel de ondernemer op grond van de RECRON voorwaarden wil doorvoeren?***

Reactie van Michiel Claesen:

Voorts verwijs ik u naar het antwoord van mijn collega, Yda Matthijssen, op uw eerder gestelde vraag d.d. 13 februari 2017.