Markeringsplaten combinatie auto/caravan

Vraag gesteld door geocacher48 op 27 juli 2018

Op deze site zijn een aantal opmerkingen hierover geplaatst(zeker geen uniforme antwoorden, maar conclusie volgens dat in Spanje markeringsplaten verplicht zijn als de combinatie langer is dan 12 m. Maar hoe zit het b.v. in Frankrijk? Ik hoor dat je daar strafbaar zou zijn als de markeringsplaten erop geplakt zitten, bij een combinatie die langer is dan 12m. Misschien dat iemand duidelijkheid kan geven.

Antwoord van Harm

ANWB Expert

U wilt weten of de markeringsplaten er in sommige landen ook af móeten. Deze wetgeving is inderdaad zeer onduidelijk en we proberen uit te zoeken welke landen een verbod hebben.

Als de antwoorden binnen zijn, dan zullen we dit op onze landeninformatie bijwerken en op dit platform uiteraard ook een definitef antwoord geven.

Voor zover ons bekend wordt er niet actief op gecontroleerd. Op zich brengt het markeren van een lading de veiligheid ook niet direct in gevaar. Mochten er leden zijn die negatieve ervaringen hebben dan willen we dit graag weten.