Keuring technisch rapport caravan

Vraag gesteld door Oever op 17 juli 2017

Hallo nou hoor ik verschillende dingen over dat een caravan in Frankrijk en België een keuring of een technisch rapport moet hebben om de 2 jaar hoe zit dat noy

Antwoord van Frank

ANWB Expert

Ik weet niet wat u hoort en wie dat zegt. Misschien kan men dat verduidelijken of onderbouwen.

Dit is gewoon niet zo en er bestaat geen wettelijk erkende keuring in Nederland die men eventueel zou kunnen overleggen.