consignatie

Vraag gesteld door sandydehond op 15 juni 2018

Sinds 10 april j.l. is onze caravan in consignatie genomen door de F. Peter Krook Caravans in St. Anna Parochie. Volgens de RDW heeft op 21 april j.l. een naamswijziging plaats gevonden, naar de nieuwe eigenaar. De handelaar is hierna kennelijk vergeten om met ons af te rekenen.Hij reageert ook niet op onze email van 14 juni j.l. Hoe nu te handelen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af hoe te handelen nu het caravanbedrijf uw caravan (in consignatie) heeft verkocht op 21 april, maar niet reageert op uw verzoek om met u af te rekenen.

Voorwaarden consignatie
Ga in de overeenkomst na binnen welke termijn de ondernemer de opbrengst (minus kosten consignatie) dient uit te keren. Mocht de ondernemer zich niet aan deze termijn hebben gehouden, dan is deze zonder ingebrekestelling in verzuim. Vervolgens kunt u uw vordering uit handen geven aan uw eventuele rechtsbijstandverzekeraar, of anders aan een incassobureau.

Mocht er in de desbetreffende overeenkomst niets geregeld zijn omtrent de betalingstermijn door de ondernemer, dan dient u deze per aangetekende brief in gebreke te stellen, waarin u de ondernemer sommeert de verkoopprijs (minus courtage) uiterlijk binnen twee weken na dagtekening zorg te dragen voor bijschrijving op uw bankrekening. Informeer de ondernemer tevens welke vervolgstappen u zal gaan ondernemen, wanneer betaling binnen de gestelde termijn uitblijft.