Kampeertarieven

Vraag gesteld door Weerterkermis op 01 oktober 2018

Kampeer zeer beperkt in Nederland. Dit viel me recent op: Boven op geadverteerd dagtarief werd in rekening gebracht 1) milieuheffing 2) douchen tegen extra betaling 3) stroomverbruik boven 4 Kwu per dag extra in rekening gebracht. Is dit normaal of uitzondering?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het op een camping voor een toeristische plaatsen gangbaar is, dat men naast het stageld, tevens kosten als milieuheffing, douchen en (extra) stroomvetbuik verschuldigd bent.

In de wet als in de RECRON-voorwaarden (Toeristische plaatsen) is hier niets over geregeld.

Het staat de ondernemer vrij dergelijke kosten in de dagtarief te verdisconteren, dan wel dergelijke kosten afzonderlijk door te belasten. Uiteraard dient een ondernemer in het laatste geval dergelijke bijkomende kosten duidelijk communiceren bij boeking.

Milieuheffing
Staat omschreven waaruit welke kosten deze heffing is opgebouwd?