hoe kan een accu exploderen als hij aan een oplader ligt

Vraag gesteld door 2932 op 23 juli 2018

hoe kan een accu exploderen als hij aan een oplader ligt?

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt hoe een accu kan exploderen bij het opladen.

Bij het opladen van een lood/zuur accu kan explosief knalgas ontstaan. Knalgas is lichter dan lucht en stijgt dus. Ventilatie is van groot belang.

Als het knalgas blijft hangen kan door een vonkje van bijvoorbeeld het loskoppelen van de acculader een explosie ontstaan.