Draagvermogen band

Vraag gesteld door Probleem op 07 december 2018

Kan ik bij aankoop nieuwe caravan van max 1750 kg de ongebruikte reserveband 185r14c van de vorige caravan voor de nieuwe caravan als reserveband gebruiken? Of is het draagkracht te laag?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over het draagvermogen van uw oude reserveband.

De opgegeven maat vermeld niet de loadindex. Dat is een twee- óf driecijferig getal zoals bijvoorbeeld 91 (zie afbeelding) of 102 vermeld op de zijkant van de band. Dat getal staat voor een bepaald draagvermogen. Met vermelding van dit getal kan ik u uitsluitsel geven.