bestaat er een gewoonterecht in Italie voor stacaravan.

Vraag gesteld door Silvella op 06 augustus 2016

Stacaravan aangesloten op licht , water en riolering in Italië, staat er al 40 jaar op camping, moet nu ineens weg op last gemeente.
Kent Italië net als Nederland juridische regelgeving voor stacaravans zoals het gewoonterecht of kan worden aangemerkt als onroerend goed?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U staat ruim 40 jaar met een stacaravan op een camping in Italië. Op last van de gemeente dient u nu te vertrekken. U vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn om gedwongen vertrek camping te voorkomen.

Normaliter biedt de geldende overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden duidelijkheid over onder meer de mogelijkheden tot beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer.

Mocht desbetreffende overeenkomst hier geen uitsluitsel over bieden, dan is het maar de vraag of gewoonterecht hier uitkomst kan bieden.

Nu onze kennis van het Italiaanse recht beperkt is, adviseer ik u contact op te nemen met het Europees Consumenten Centrum (ECC; voor grensoverschrijdende geschillen).