restitutie stageld na verkoop stacaravan

Vraag gesteld door goudkust op 30 juni 2016

Onze stacaravan met plaats is op 22 juni te koop aangeboden en verkocht op 26 juni j.l. (bemiddelingskosten 3,5%) aan een nieuwe recreant die er 27 juni onmiddellijk is ingetrokken. Het was de enige plek aan het water die te koop was. Volgens ons gelden nu de recronvoorwaarden artikel 9 punt 7 en hebben wij recht op gedeeltelijke restitutie van het stageld. De ondernemer zegt nu dat WIJ VOORAF kenbaar hadden moeten maken dat wij van punt 6 wilden afwijken en een verrekening te willen voorstellen bij de verkoop van de caravan zodat e.e.a. bij de onderhandelingen bespreekbaar was. Omdat dit niet is gebeurd kunnen wij nu geen aanspraak meer maken op een vergoeding. Het is toch niet aan ons om over de voorwaarden waar wij niet van op de hoogte waren te gaan onderhandelen? Dit hoort de ondernemer ons toch mede te delen? Wij hebben
29 jaar (!) op deze camping gestaan, zelfs met een boot waar wij ook betaald hebben voor een ligplaats en stallingskosten tot april volgend jaar. Wij zijn nu beiden 70+ en stoppen omdat de afstand naar de camping, ruim 125 km. ons teveel wordt.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u in casu recht heeft op restitutie van deel van het jaargeld.

Op grond van art 9 lid 6 heeft u geen recht op enige restitutie van het jaargeld.

Art 9 lid 7 is in casu niet van toepassing; er is immers geen sprake van ontruiming van de plaats. Het chalet/stacaravan heeft u verkocht en dus niet verwijderd van de plaats.

Het is te doen gebruikelijk bij verkoop kampeermiddel dat het resterende jaargeld wordt meegenomen in de verkoopprijs van het kampeermiddel.

Geschillen met een RECRON camping kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.