Campinghouder voldoet niet aan eigen leveringsvoorwaarden

Vraag gesteld door Thejaap op 23 juli 2018

Wij hebben een leuke stacaravan gekocht op een aardige camping. In de leveringsvoorwaarden staat dat 'gebruik door (een) derde(n) van de plaats en/of het kampeermiddel slechts is toegestaan na schriftelijke of elektronische toestemming door de ondernemer, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden' (Recron, Artikel 8).

De campingeigenaren weigeren hieraan te voldoen, dat wil zeggen: zij willen schriftelijk noch elektronisch hun toestemming geven, noch de voorwaarden waaraan wij als eventuele verhuurders gebonden zijn.

Gezien de leveringsvoorwaarden ons tegelijkertijd overhandigd zijn met de overeenkomst t.a.v. recht van gebruik, zijn de leveringsvoorwaarden geldig en bindend voor beide partijen.

Hoe moeten we nu handelen om expliciet te weten wat ons is toegestaan of niet, want alles wat we ondernemen qua verhuur kan verboden dan wel toegestaan zijn zolang de campingeigenaren vasthouden aan hun weigering om ons schriftelijk dan wel elektronisch hun voorwaarden te laten weten. En verhuur is hierná pas toegestaan, gezien het woordje 'slechts' dat alle mogelijkheden uitsluit zonder schriftelijke of elektronische toestemming.

Alvast bedankt voor de reactie(s),

Thejaap.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af wat te doen, nu de ondernemer zich niet houdt aan de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden.

Artikel 8 RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen) stelt dat gebruik van kampeermiddel of kampeerplaats door derde(n) slechts is toegestaan, wanneer de ondernemer hier schriftelijk of langs elektronische weg hier toestemming voor heeft gegeven.

Oftewel; een ondernemer is volgens de RECRON-voorwaarden niet gehouden toestemming te verlenen voor het gebruik door derde(n) van uw kampeermiddel of kampeerplaats.

Evenwel mag er geen sprake zijn van willekeur in het beleid van de ondernemer.

Geschillencommissie Recreatie
Indien u een geschil heeft met een camping die RECRON-lid is, kunt u dit geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.



***

Reactie van Thejaap:

Dank u wel voor uw reactie. De campingeigenaren hebben eerder mondeling aangegeven dat er wel verhuurd mag worden en willen 'om de tafel gaan zitten om een en ander door te spreken', maar ze willen geen schriftelijke reactie geven. Toch vereisen de Recron-voorwaarden dit wel. Zonder schriftelijke bevestiging hebben wij geen poot om op te staan. Wij willen dus een schrijven waarin duidelijk staat wat we wel en niet mogen - en dat weigeren de campingeigenaren.
Wij hebben tot dusverre niet een echt geschil, maar we willen wel duidelijkheid die men ons weigert. Wat moeten we doen om die duidelijkheid te krijgen?