Verkoop kampeermiddel - restitutie gedeelte van het jaargeld?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 23 oktober 2019

Ik huurde de kavel conform de recron voorwaarden en heb het chalet dat daarop stond verkocht. Vervolgens heeft de ondernemer desbetreffende kavel aan de nieuwe eigenaar van mijn chalet verkocht. Kan ik aanspraak maken op restitutie van een gedeelte van het jaargeld? Het is mij niet duidelijk of zowel artikel 9 en 13 van de recron voorwaarden vaste plaatsen hierop van toepassing zijn?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft uw kampeermiddel verkocht. Nu heeft de nieuwe eigenaar een contract gesloten met de campingeigenaar. U vraagt of u recht heeft op restitutie van het door u betaalde jaargeld.

De Recron voorwaarden zijn hier van toepassing als het een Recron camping betreft. De voorwaarden geven hierbij aan:
De recreant heeft recht op vermindering van het jaargeld dan wel restitutie van het te veel betaalde jaargeld voor het resterende deel van het overeenkomstjaar indien:

a. ontruiming van de plaats vóór 1 juli van het lopende overeenkomstjaar plaatsheeft en
b. een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en
c. er geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein.

Als u er dus voor heeft gezorgd dat er de plaats voor 1 juli is overgenomen en er was op dat moment niet een andere plaats beschikbaar, dan kunt u aanspraak maken op restitutie.

Bespreekt u dit eerst met de campingeigenaar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dt ook voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Meer informatie vindt u op onze webiste.