Opzegtermijn

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 maart 2019

Onze vaste plaats voor de stacaravan is op 18 februari 2019 opgezegd wegens herstructurering onder verwijzing naar de Recron voorwaarden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. Volgens mij hebben wij op grond van artikel 11 lid 3 van deze voorwaarden recht om tot en met 31 december 2020 (en dus niet tot 18 februari 2020) onze plaats te behouden. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Wegens herstructurering  heeft de ondernemer  op 18 februari 2019 uw vaste plaats opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. U vraagt zich af of u op grond van art.11.lid 3 van de Recron voorwaarden het recht heeft om op de plaats te kunnen blijven tot en met 31 december 2020, in plaats van tot 18 februari 2020.

Volgens art. 11 van de Recron voorwaarden kan de ondernemer de overeenkomst schriftelijk beëindigen indien de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het terrein tot uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is geplaatst, nodig is. Om tot opzegging te kunnen overgaan moet de ondernemer een concreet en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde vergunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn te verwachten is.

Bij opzegging wegens herstructurering dient de ondernemer een opzegtermijn van één jaar in acht te nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.

Als het overeenkomstjaar loopt van 1 januari t/m 31 december dan zou u per 31 december 2020 de plaats moeten verlaten.