Verkoop chalet als erfgename

Vraag gesteld door Wilfred.70 op 12 december 2018

Goedendag,
Mijn schoonvader is overleden en zijn chalet moet nu verkocht worden ,nu wil de parkeigenaar het contract op die van mijn vriendin zetten met als gevolg dat de huurprijs wordt aangepast omdat zij nieuwe eigenaar is en zij moet dan ook voor ze het huurcontract op haar naam moet zetten eerst de verkoopvoorwaarden e.d tekenen.....die verkoopvoorwaarden zijn dat bij verkoop 2300.00 betaald moet worden door de verkoper en 950.00 aansluitkosten voor de nieuwe koper. Wat moet zij nou doen? Is zij verplicht dit te tekenen als erfgename????

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Een erfgenaam wil het chalet verkopen. De parkeigenaar wil het contract op naam van de erfgename zetten met als gevolg dat ook de huurprijs wordt aangepast. Er moet daarvoor getekend worden. U vraagt zich af of de erfgename verplicht is te tekenen.

Indien het hier gaat om een camping die aangesloten is bij de Recron geldt het volgende:”


Artikel 10 lid 2 Recron voorwaarden

“Indien de recreant overlijdt, hebben zijn mederecreanten -voor zover zij daartoe gerechtigd zijn- het recht de overeenkomst over te nemen. Zij dienen de ondernemer zo spoedig mogelijk van hun beslissing in kennis te stellen. Indien er geen mederecreanten zijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat daartoe opzegging vereist is. Het staat de ondernemer vrij met een erfgenaam, die niet als mederecreant op de overeenkomst staat, al dan niet een overeenkomst te sluiten. Indien geen nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, krijgen de erven die de verplichtingen van de overledene overnemen een redelijke termijn om de plaats leeg op te leveren. Het vooruitbetaalde jaargeld voor het resterende deel van de contractperiode wordt aan hen vanaf het moment van ontruiming gerestitueerd, tenzij ontruiming na 1 juli van het lopende contractjaar plaatsheeft. De recreant vrijwaart de ondernemer voor eventuele vorderingen die verband houden met het overlijden van hemzelf en die betrekking hebben op de overeenkomst en/of de plaats en/of het kampeermiddel en/of daaraan gerelateerde zaken.”

U bent dus niet verplicht om een nieuw contract te tekenen.

Mocht de camping niet zijn aangesloten bij de Recron dan adviseer ik u om het oorspronkelijke contract door te nemen om te kijken wat daar in is geregeld. Mocht u daar niet uit komen dan kunt u hiervoor het beste een erfrecht advocaat in de arm nemen.