Herstructurering zonder te voldoen aan de Recron voorwaarden

Vraag gesteld door pvwinssen op 24 januari 2017

Op onze camping gaat er een herstructurering plaatsvinden, waardoor wij onze staanplaats kwijtraken. Mijn concrete vraag: In artikel 11.1.h van de Recron voorwaarden staat dat het de ondernemer vrij is om de overeenkomst met huurder te beëindigen, op basis van een herstructureringsplan, mits er sprake is van een concreet en uitvoerbaar plan.
Op basis daarvan heb ik de ondernemer benaderd met de vraag om inzage in dit plan te krijgen. Daar heb ik het volgende antwoord op ontvangen:

Het herstructureringsplan bestaat kort gezegd uit het plaatsen van verhuuraccommodaties voor dagelijks/wekelijks wisselende gasten die passen binnen het fingerende bestemmingsplan. Daarnaast zullen voorzieningen als onze centrumvoorziening, wegen en infrastructuur vernieuwd worden.
Helaas kunnen wij u op dit moment geen gedetailleerd afschrift van ons herstructureringsplan afgeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mijns inziens is dit strijdig met de Recron voorwaarden, en daar over zou ik graag uw opinie horen. Staat de ondernemer, naar de letter van de Recron voorwaarden, in zijn recht om ons, en nog ca. 100 andere gedupeerden, te dwingen onze recreatiewoning te verwijderen, en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, wanneer hij geen herstructureringsplan kan of wil overleggen?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een plaats op een camping. Wegens herstructurering zult u de camping moeten verlaten. U heeft een vraag over het plan van de camping.

Als er sprake is van herstructurering is in de Recron-voorwaarden is vastgelegd dat de ondernemer de overeenkomst niet zomaar mag opzeggen. Daarvoor moet er een concreet en uitvoerbaar plan zijn. Dit houdt in dat de benodigde vergunningen zijn aangevraagd en zijn verstrekt of in ieder geval op korte termijn te verwachten zijn. De opzegtermijn is in dat geval een jaar en u heeft als recreant recht op een schadevergoeding.

Het is dus de vraag of er inderdaad uitvoerbare plannen zijn en of er vergunningen zijn toegekend dan wel aangevraagd. Is dat het geval, dan is het plan voldoende concreet. Zolang benodigde vergunningen niet zijn aangevraagd niet. In dat geval mag hij u ook niet nu al opzeggen, maar zal er gewacht moeten worden op het verder uitgevoerde plan.

Komt u er niet uit met de campingeigenaar dan heeft u de mogelijkheid om deze zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Meer informatie over uw rechten en plichten op de camping vindt u op onze website.
***

Reactie van pvwinssen:

Hier ben ik niet mee geholpen, dit heb ik zelf ook gelezen in de Recron voorwaarden. Punt is dat de campingeigenaar geen plan kan overleggen, of dit niet wil. Daardoor kan ik niet controleren / beoordelen of het een uitvoerbaar plan is en er vergunningen zijn afgegeven. Dus wat ik wil weten is, of de campingeigenaar niet eigenlijk verplicht is om zijn plannen te openbaren, en als hij dat niet doet, er dan sprake is van het niet voldoen aan de Recron voorwaarden. Of is hij vrij om de plannen niet te delen, en toch gerechtigd om onze seizoensplek op te zeggen?***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

De plannen moeten uiteraard overlegd kunnen worden of ter inzage beschikbaar zijn. Als de campingeigenaar deze plannen helemaal niet wil laten zien is het raadzaam om bezwaar te maken tegen de aankondiging en een termijn voor inzage te stellen. Reageert de campingeigenaar afwijzend, dan kunt u deze zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Daar kan beoordeeld worden in hoeverre de herstructurering aan de eisen van de Recron voldoet. Is dat niet het geval, dan kunt u op dit moment ook niet worden opgezegd.