Heb ik nog recht op (gedeeltlijke) garantie>

Vraag gesteld door Arie Walraven op 01 november 2018

Mijn camper heeft nu drie keer stilgestaan in 2 jaar met startproblemen. Eerste keer na een week na aankoop. Spontaan herstel bij komst Wegenwacht. Dealer heeft startmotor gereviseerd. Tweede keer Denemarken, Fiat dealer heeft kontakt onder motorblok vastgezet, kosten 25 euro. Vorige maand Schotland, weer niet starten, startmotor vervangen kosten 585 pond. Kan ik nog aanspraak maken op garantie omdat zich het hetzelfde probleem voordoet als in het begin?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw camper heeft drie keer een startprobleem gehad. De derde keer is er een reparatie uitgevoerd waarvoor u kosten heeft moeten maken. U vraagt of u hiervoor nog een beroep kunt doen op de garantie.

Als een gebrek tijdens de garantie is gemeld dan moet dit gebrek onder garantie worden opgelost. Het moet wel gaan om hetzelfde gebrek. Kunt u dit aantonen, dan zou u een beroep op de garantie kunnen doen. Vaak moet daarvoor wel contact zijn opgenomen met de verkoper.

Is de garantie voorbij, dan kunt u nog wel een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Ook moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek na deze zes maanden dan zal in ieder geval moeten worden aangetoond dat de camper normaal is gebruikt en naar behoren is onderhouden

In uw geval betreft het een camper van drie jaar oud. In dat geval kunt u aangeven dat u dit gebreken niet hoefde te verwachten.

U kunt de verkoper aanspreken op grond van het feit dat u na aankoop al deze reparatiekosten niet hoefde te verwachten. Het is redelijk zijn als de verkoper een (aanzienlijk) deel van de kosten op zich zou nemen. Er is mogelijk hiervoor een coulanceregeling. De importeur/fabrikant is echter niet uw aanspreekpunt. De dealer die u de camper heeft geleverd zal dit voor u op moeten lossen. Ook als de coulanceregeling dit niet dekt. Wel is van belang dat de verkoper in het herstel moet worden betrokken. Nu reparatie in het buitenland nodog was kan hier coulanter mee worden omgegaan. Het is wel in uw voordeel als u de verkoper heeft geïnformeerd voor er is hersteld.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.