Gebrek caravan na aankoop

Vraag gesteld door Lilian Mulder op 02 november 2018

Vraag namens een ANWB-lid:
In augustus 2016 heb ik mijn (tweedehandse) caravan gekocht van Campolife in Heinenoord en deze is 1 december van dat jaar afgeleverd. Deze werd, inclusief een BOVAG-beurt en rapport afgeleverd.
Ik ben pas in de tweede helft van 2017 met de caravan op stap geweest, dit wegens een hartoperatie. Ik was dus pas laat in staat de caravan ook echt te gebruiken, hetgeen overigens bekend was bij de verkoper.
De reden dat ik de caravan zo vroeg al heb afgenomen was dat ik hem liever in de stalling had staan dan buiten bij de leverancier.

In september 2017 hebben we voor eerst de caravan gebruikt: 8 weken naar Woudenberg in Nederland, totaal circa 150 km. De eerstvolgende vakantie was in april/mei 2018. Toen circa 1.500 km gereden.
Dus sinds de aankoop heb ik circa 2.000 km gereden met de caravan. Niet veel dus.

Na de laatste vakantie heb ik een BOVAG-beurt laten uitvoeren bij het bedrijf dat ook de stalling verzorgt. Hier werd o.a. het volgende geconstateerd:
a. één schokbreker hing los, de bout was losgekomen en uit zijn bevestiging geraakt: een ingrijpend en vrij langzaam proces lijkt mij
b. beide schokbrekers moesten dus vervangen worden
c. beide wiellagers waren versleten en zijn vervangen

Gezien het bovenstaande kan ik alleen maar constateren dat de BOVAG-beurt die destijds is uitgevoerd door Campolife niet goed of in het geheel niet is uitgevoerd. Er is wel een formulier ingevuld, maar de gebreken onder a t/m c hadden toch toen zichtbaar moeten zijn niet gemist mogen worden. Als gevolg daarvan zit ik nu met hoge kosten.

Met Campolife hierover een discussie via de email gevoerd, maar deze werd afgewezen.

Ook heb ik bij BOVAG gemeld dat naar mijn mening de BAVAG-beurt niet of niet goed is uitgevoerd. Zij wilden hier echter niet meer op ingaan.

Ik heb helaas mijn wettelijke rechten verspeeld aangezien ik opdracht voor reparatie heb gegeven aan een derde partij. Ik heb contact gehad met de Consumentenbond en deze wil wel proberen te bemiddelen met Campolife, maar wil graag een advies van de expert dat de schade aan de schokbrekers en wiellagers na zo’n BOVAG-controle zich niet had kunnen voordoen.

Kunt u mij van advies dienen of ik terecht van mening ben dat de BOVAG-beurt niet juist is uitgevoerd omdat de schade aan met name de schokbrekers zich niet in zo’n korte reistijd had kunnen voordoen.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft twee jaar geleden een caravan gekocht. De caravan werd inclusief Bovag onderhoudsbeurt geleverd. Nu blijkt dat de schokbrekers en wiellagers vervangen moesten worden. De vraag is nu of deze kosten nog op de verkoper kunnen worden verhaald.

De onderdelen worden op zich wel bij een onderhoudsbeurt bekeken. Het is echter nu niet meer met zekerheid vast te stellen of er destijds misschien zaken over het hoofd zijn gezien. Daar kunnen wij dan ook geen uitspraken over doen.

Naast de garantie heeft u bij de aankoop van een caravan ook rechten op grond van de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, gereden kilometers, onderhoud en het gebrek zelf.

Ook moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan mag worden aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan. Ontdekt u het gebrek na deze zes maanden dan zal in ieder geval moeten worden aangetoond dat de caravan normaal is gebruikt en naar behoren is onderhouden

U kunt de verkoper aanspreken op grond van het feit dat u deze kosten nog niet hoeft te verwachten. Het zou redelijk zijn als de verkoper een deel van de kosten op zich zou nemen, zeker gezien het geringe gebruik dat u van de caravan heeft gemaakt.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.