Ben je verplicht als verkoper de koopsom van het verkochte chalet aan de bemiddelaar, in dit geval de ondernemer van het park, over te maken

Vraag gesteld door gezelligtoch op 12 augustus 2015

Mijn chalet is verkocht en de parkeigenaar, tevens bemiddelaar, eiste dat het verkoopbedrag naar hem overmaakt diende te worden. Is dit de normale gang van zake. Ik heb het nergens in de voorwaarden gelezen.

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft uw chalet verkocht en nu eist de parkeigenaar dat het verkoopbedrag naar hem wordt overgemaakt. 

Het komt voor dat er door een ondernemer een bepaald percentage bemiddelingskosten of overdrachtskosten in rekening worden gebracht. Hierover leest u hier meer. Dient u het gehele bedrag over te maken of een gedeelte hiervan?***

Reactie van gezelligtoch:

Als reactie op het antwoord van David Sjoer, de ondernemer, bemiddelaar eiste de volledige koopsom, en verrekende het, met wat hij nog van mij tegoed had, o.a. 5% van de koopsom. Volgens mij is dit niet rechtmatig.***

Reactie van gezelligtoch:

Beste David Sjoer, Dit is geen antwoord op mijn vraag of het terecht is dat de bemiddelaar, tevens de ondernemer, de koopsom van het chalet op zijn rekening overgemaakt wilde hebben.