Wijziging reglementen en gedragsregels

Vraag gesteld door Rito op 18 oktober 2018

Wij zijn in het bezit van een chalet op de Veluwe op huurgrond.(geen recron).
Jaarlijks in deze periode krijgen we een overzicht van de reglementen die voor het nieuwe seizoen gaan gelden.
Er is in vergelijking met vorig jaar een groot verschil opgenomen bij artikel "verkoop van caravans en chalets".
In 2018 is opgenomen de volgende tekst:Als er goedkeuring wordt verleend zal de directie afhankelijk van de verkoopwaarde een bedrag in rekening brengen vanminimum 300,00 euro en de door de directie bemiddelingskosten bedragen 5% van de vraagprijs.
In 2019 een totaal ander beeld en voorwaarde namelijk.
Bij goedkeuring afhankelijk van de verkoopwaarde met een minimumcontributie 1000 Euro.
De door de directie in rekening te brengen bemiddelingskosten bedragen van 5% van de vraagprijs van minimum 1000 Euro.
Conclusie is dat er wel een heel groot verschil is tussen de 2 jaren.
Moet je daar zonder meer mee accoord gaan of zijn er andere mogelijkheden als je tot verkoop over zou willen gaan.?
Ik hoor graag uw bevindingen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen.***

Reactie van Michiel Claesen:

U bezit een chalet op een camping. Met ingang van seizoen 2019 heeft de ondernemer de regels met betrekking tot verkoop kampeermiddel met behoud van standplaats gewijzigd. De bemiddelingskosten bedragen voortaan 5% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.000,- in plaats van 5% van de verkoopprijs met een minimum van € 300,-. U vraagt zich af of dit wel geoorloofd is.

Bemiddelingskosten
De ondernemer vraagt om een bepaald percentage van de verkoopsom als betaling. Vaak is vooraf niets afgesproken over taken van de bemiddeling. Dit is een moeilijke situatie. De recreant staat wel in zijn recht om de kosten af te wijzen, maar de ondernemer kan in dit geval simpelweg weigeren een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met de nieuwe eigenaar. Op die manier wordt de caravan vaak onverkoopbaar. Is de camping aangesloten bij de RECRON dan zijn in artikel 9 van de RECRON de voorwaarden de regels rondom verkoop te vinden.

Hoewel de RECRON-voorwaarden hier niet van toepassing zijn, zal een rechter bij onduidelijkheden, toch vaak aansluiting zoeken bij de redelijke algemeen voorwaarden van een branche-organisatie, zoals die van de RECRON.

Zo staat in artikel 9 lid 5RECRON-voorwaarden (Vaste plaatsen) dat bij verkoop van het kampeermiddel met behoud van standplaats, dat de bemiddelingsvergoeding in redelijke verhouding te dient te staan tot de te verwachten uren en kosten die de bemiddelaar maakt of zal maken voor zijn opdracht.

Raad u aan om tezamen met mede-recreanten of een eventueel aanwezige huurderscommissie bezwaar te maken tegen de gewijzigde voorwaarde. Komt u er met de ondernemer niet uit, dan zou u de rechter kunnen verzoeken de de gewijzigde verkoopvoorwaarde te te toetsen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Meer informatie over uw rechten als recreant op een camping (vaste plaats) vindt u op onze website.

https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-de-camping/stacaravan-en-uw-rechten/caravan-kopen-verkopen