Vloer van nieuwe caravan kraakt en is scheef gemonteerd

Vraag gesteld door HJGKUENEN op 23 oktober 2018

De vloer van onze nieuwe (augustus 2018) caravan kraakt hevig en is scheef gemonteerd. De dealer erkent het probleem maar geeft aan het niet voldoende te kunnen oplossen. Er is overleg met de importeur en de fabriek. Loopt traag. De dealer geeft aan dat de caravan terug zou moeten naar de fabriek om een aantal vloerdelen te vervangen. Tot hoever moet ik dit herstel accepteren? Kan ik een beroep doen op non-conformiteit en de koop ontbinden?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een nieuwe caravan gekocht. De vloer kraakt en is scheef gemonteerd. De caravan zou terug moeten voor herstel. U vraagt of u hier aan mee moet werken.

Als u een nieuwe caravan koopt moet deze natuurlijk ook goed zijn. Is er een gebrek, dan hoeft u daar geen rekening mee te houden. De dealer moet dit voor u oplossen. Dat kan als het goed is onder garantie. Is herstel mogelijk, dan is dat de eerste stap. Pas als blijkt dat herstel niet mogelijk is of te ingrijpend kan er worden gekozen voor bijvoorbeeld een vervangende caravan of het ontbinden van de koopovereenkomst.

U zult dus eerst de gelegenheid moeten geven voor herstel.

Voor uw juridische mogelijkheiden bij een klacht of gebrek na aankoop verwijs ik u graag naar onze website.